Logo Torget

Nye Torvet i Trondheim

Byens møteplass nummer én til hverdag og fest!

Torvet er fornyet og blitt et åpent, verdig og intimt samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest. Plassen er byens viktigste byrom og har fått en utforming som inviterer til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Ombyggingen styrker Torvet sin posisjon som et pulserende sted i Midtbyen og vil by på gode opplevelser for alle.

Viktige hovedpunkter for nye Torvet:

Torvet er byens storstue og den nye utformingen har i enda sterkere grad understreket dette. Samtidig ha det vært et ønske om at plassen skulle bli lunere og mer intim.  I ombyggingen har disse prinsippene være førende:

Stramt og verdig

Få, men sterke elementer skal gi en god og tydelig ramme for all aktivitet som skal foregå på Torvet. Området deles i fire ulike soner og det har blitt enkelt for alle å orientere seg. Benker og andre faste elementer er  plassert slik at det gir et ryddig inntrykk. For å ivareta Torvet som byens paradeplass og festarena er plassen gitt en robust, varig og verdig utforming sett i et 100-årsperspektiv.

Trivelig

Et gjentatt ønske fra både næringsliv og byens befolkning har vært at Torvet bør være mer intimt enn det har vært tidligere. Nå skaper planter og trær en lunere atmosfære ved uteserveringene og de øvrige sitteplassene.

Fleksibelt

Torvet er være flatt og fleksibelt. Dette gir en forutsigbar ramme for alle som skal bruke plassen. Møbler og andre permanente elementer er plassert slik at de kommer minst mulig i konflikt med framtidige arrangement. Torvet skal kunne brukes både planlagt og spontant uten mye tilrettelegging og arbeid i forkant.

Varig

Torvflata og sitteplassene er bygges med robuste og solide materialer som tåler tidens tann. Møblene er bygget i granitt, et materiale som kan stå ute i mange år uten at uttrykket forringes. Torvet har fått et helt nytt dekke i naturstein med mønster inspirert av trøndersk åkletradisjon.

Høsten 2016 og utover i 2017 ble det gjennomført fullskala tester på ulike dekketyper av naturstein for å sikre kvalitet og holdbarhet.

Historisk

En viktig føring for den nye utformingen er arven fra Cicignons byplan. Utformingen bygger derfor opp under Torvet som det sentrale byrommet i Trondheim. Et stramt og ryddig plangrep, solide og varige materialer, et flatt og enhetlig golv og formklipt vegetasjon er alle elementer som har tydelige linjer inn mot byplanens idealer, samtidig som utformingen bærer preg av at den er påvirket av vår samtid.

Hele rapporten om Torvet kan leses her: Torvet i Trondheim – detaljert forprosjekt

Framdrift

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28. februar 2017. Anleggsarbeidet har vært omfattende og den planlagte fremdriften var som følger:

  • Høst 2017: Kongens gate vest
  • Vår 2018: Torg-flata
  • 2019: Kongens gate øst samt arbeid med belegningsstein
  • Vår 2020: planting av blomster og trær
  • Sommer 2020: åpning