Logo Torget

Tilgjengelighet for alle

Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Torvet i Trondheim: Alle skal kunne bruke nye Torvet uavhengig av funksjonsevne (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 

Torvet – et godt sted å være for alle

Det nye Torvet får universell utforming noe som betyr at alle skal kunne bruke plassen uavhengig  av funksjonsevne. Dette er en viktig forutsetning for utformingen av byrommet, og det er jobbet mye med framkommelighet, orienterbarhet og miljø.

Det nye Torvet:

  • blir flatt og uten trinn og kanter.
  • får mange og varierte sitteplasser i egen sone som kan brukes av alle. Rullestoler og barnevogner kan komme inntil bord og benker og gir alle mulighet til å delta i det sosiale livet.
  • får gangsoner som alltid holdes åpne og fri for snø og is om vinteren. Gangsonen skaper i tillegg naturlige ledelinjer som gjør det lettere for orienteringshemmede å finne fram.
  • blir godt belyst slik at gangsonen vil tre tydelig fram i mørket.
  • planlegges med teleslynge knyttet til mikrofoner og scene- og høytaleranlegg som vil gjøre det mulig for personer med høreapparat å oppleve konserter, taler og andre arrangement på Torvet.
  • får trær og blomster som ikke er allergifremkallende for å gi best mulig forhold for astmatikere og allergikere.

En utforming som gjør omgivelsene brukbare for personer med nedsatt bevegelsesevne, orienterbarhet og astma og allergi, vil være mer funksjonell også for personer uten nedsatt funksjonsevne.

Les mer om hvordan det nye Torvet blir her!

Ønsker du å motta nyhetsbrev om Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden.