Logo Torget

Tilgjengelighet for alle

Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Torvet i Trondheim: Alle skal kunne bruke nye Torvet uavhengig av funksjonsevne (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 

Torvet – et godt sted å være for alle

Det nye Torvet får universell utforming noe som betyr at alle skal kunne bruke plassen uavhengig  av funksjonsevne. Dette er en viktig forutsetning for utformingen av byrommet, og det er jobbet mye med framkommelighet, orienterbarhet og miljø.

Torvet får:

  • flatt dekke uten trinn og kanter.
  • frie gangsoner uten hinder adskilt fra møbleringssone med møbler og vegetasjon. 
  • mange og varierte sitteplasser som gir alle mulighet til å delta i det sosiale livet. Rullestoler og barnevogner kan lett komme inntil bord, stoler og benker med gode armlen og ryggstø.
  • gangsoner som holdes åpne og fri for snø og is om vinteren. 
  • naturlige ledelinjer som gjør det lettere for personer med nedsatt orienteringsevne å finne fram.
  • god belysning slik at gangsonene vil tre tydelig fram i mørket.
  • teleslynge knyttet til mikrofoner, scene- og høytaleranlegg slik at personer med høreapparat får gode opplevelser av konserter, taler og andre arrangement på Torvet.
  • trær og blomster som ikke er allergifremkallende og som gir best mulig forhold for astmatikere og allergikere.

En utforming som gjør omgivelsene brukbare for personer med nedsatt bevegelsesevne, orienterbarhet, astma og allergi, vil være mer funksjonell også for personer uten nedsatt funksjonsevne.

Les mer om hvordan det nye Torvet blir her!

Ønsker du å motta nyhetsbrev om Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden.