Logo Torget

Landskapsplaner

 

I forbindelse med at byens storstue bygges om, får også Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Nordre gate en skikkelig ansiktsløftning. Det totale området som skal rustes opp omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torvet.

  • Kongens gate vest omfatter området mellom Prinsenkrysset og torvflata. Gata får bredere fortau, flere sitteplasser i form av nye benker, ny trerekke, ny asfalt og gatestein, samt nytt vann- og avløpssystem og gatevarme. Her vil du også finne et offentlig toalett, sykkelparkering og bysykler. Under bakken er det bygget fordrøyningsbasseng som skal hindre oversvømmelser i gate og nærliggende kjellere. Her er det også bygget en underjordisk nettstasjon med trafo som forsyner Midtbyen med strøm.
  • Munkegata nord blir oppgradert ned til Burger King på den ene siden og Nordea på den andre. Under bakken bygges det fordrøyningsbasseng tilsvarende Kongens gate, bare større.
  • Torvet. Les alt om arbeidet som gjøres her.
  • Kongens gate øst omfatter området mellom torvflata fram til Nordre gate. Her skal kanter fjernes slik at gateløpet mellom fasadene på Hornemansgården og Sommergården / Brungården blir flatt. Gata får nye lysmaster og noe av brosteinen blir byttet ut med skifer. Brostein som blir igjen får en jevnere overflate, noe som gir bedre fremkommelighet for alle. Fire trær skal byttes ut med nye. Det skal også legges en god del teknisk infrastruktur for arrangement og handel. Området utenfor Hornemansgården som i dag brukes til parkeringsplasser, blir en del av den nye gågata og skal stort sett benyttes til sykkelparkering. Resten av gateløpet er avsatt til folkeliv, handel, uteservering og arrangement.

Det er laget landskapsplaner for området, se under.

Landskapsplan Kongens gate vest og Munkegata nord

Landskapsplan Kongens gate øst og Munkegata sør

Landskapsplan Torvet