Logo Torget

Bylivet i fokus

Uteservering: Stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18. Illustrasjon fra Kongens gate øst mot nordre del av Torvet (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis). Torvet skal revitaliseres ved å legge til rette for hygge, handel, arrangement og uteservering. Det er planlagt opp mot tusen sitteplasser som ikke er tilknyttet serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff/ Visualis).
Byens møteplass: Hygge, handel, arrangement og uteservering vil skape liv på Torvet (Illustrasjon: Agraff/ Visualis).

Nye Torvet skal styrke bylivet i Midtbyen

Beliggenheten gjør at det alltid er folk på Torvet. Den siste byromsundersøkelsen viser at Torvet er det byrommet flest besøker i løpet av en dag. Undersøkelsen viste at over 35 000 syklet eller gikk på Torvet dagen tellingene ble gjort.

For å skape mer liv og tilhørighet skal Torvet utformes slik at vi får flere gode grunner til å oppsøke plassen og bli værende der.

Torvet vil bli et pulserende sted og en katalysator for bylivet når flere mekanismer virker sammen. Bygningene rundt må fylles med publikumsrettet virksomhet som kafèer, restauranter, butikker og kulturtilbud. Åpne fasader gjør at aktiviteten kan trekkes ut og skape liv. Planen legger godt til rette for at næringslivet skal få rikelig plass til slike aktiviteter.

Uteservering og offentlige sitteplasser

I arbeidet med den nye planen for Torvet har det vært viktig å sørge for at området som settes av til servering og handel bli stort nok, og samtidig ivareta ønskene om et lunere og mer intimt torg.

Derfor er kantsonene gjort bredere slik at det skal være plass til mange og enkelt å drive servering. Langs husveggene som omkranser Torvet og Kongens gate er det satt av ca 1600 kvadratmeter og arealet blir større enn på Solsiden. Dette gir stort potensiale for kafé- og restaurantvirksomhet.

Det blir gode muligheter til å finne et sted å sitte som ikke er tilknyttet serveringsstedene. På Torvet vil det bli rundt tusen offentlige sitteplasser. Les mer om møbleringen av nye Torvet her.

Torvet – et godt sted å være

Som byens største og viktigste byrom skal Torvet dekke mange behov. Det finnes trolig ikke et tilsvarende byrom i Norge hvor så mange funksjoner skal løses på ett og samme sted.

Visjon for Torvet:

  • Torvet skal være både åpent og intimt
  • Torvet skal støtte opp om byens identitet – både byens historie og framtid
  • Torvet skal først og fremst fungere godt i hverdagen og kunne innrettes til events
  • Torvet skal være mangfoldig, skape opplevelser og understøtte handel
  • Torvet skal være byens hjerte, og forbinde byens byrom i et samlet nettverk.