Logo Torget

Marked og arrangement

Handel og folkeliv: Torvet får marked og torvhandel på flata og intime oppholdssoner inn mot hus og gårder og fram mot den såkalte møbleringssonen. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)
Handel og folkeliv: Marked og torvhandel vil foregå inne på selve flata. Scener til større konserter vil rigges i utkanten. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 

Torvet blir flatt og lett å bruke til små og store events

Marked, arrangement og konserter er en svært viktig del av aktiviteten i Midtbyen. Når Torvet bygges om legges det derfor stor vekt på å bedre forholdene for arrangørene slik at dagens utfordringer knyttet til vann, strøm, nettilgang, ujevnt dekke, bodplassering og brannberedskap minimeres.

Utformingen skal også ta høyde for at Torvet i fremtiden skal være en god ramme for aktiviteter vi ennå ikke kjenner omfanget av.

 • Torvet blir flatt og fleksibelt, uten trinn og kanter. Dette vil gjøre det enklere å sette opp telt og boder, og større scenerigger i forbindelse med konserter.
 • Torvet deles i soner som avklarer hvor det kan foregå aktiviteter slik at de ikke kommer i konflikt med offentlige sitteplasser eller uteservering.
 • Åpen gangsone sikrer god framkommelighet for nødetater og gjør arbeidet knyttet til brann-og beredskapsplanlegging betraktelig lettere for arrangørene.
 • Større areal til arrangement enn i dag da hele den indre torvflata, samt deler av Munkegata og Kongens gate kan tas i bruk.
 • Stor fleksibilitet på teknisk infrastruktur. Enkel tilgang på strøm- og kabeluttak, vann, avløp, nett og ulike plug-and play-løsninger.

Scener på Torvet

Torvet er en naturlig arena for konserter, folkemøter, seremonier og kulturelle aktiviteter som krever egen scene. Hverdagsscenen utenfor kjøpesenteret Trondheim Torg brukes året rundt blant annet til mindre konserter, dans- og teaterforestillinger, folkemøter og appeller.

Når større artister og arrangement som VG-lista, Vinterlyd og Toppidrettsveka inntar byen er det behov for større scenerigg, og plasseringen av scenene vil variere alt etter hvilket arrangement som holdes. Åpne og betalte konserter vil rigges på ulike felt på Torvet.

Plassering av scene på betalte konserter: 

 • Scene bygges i sørøstre kvadrant på skrå foran Hornemannsgården.
 • Gir god tilgang for transport av utstyr via søndre del av Munkegata.
 • Gir god tilgang til fasiliteter backstage i Hornemannsgården
 • God kapasitet på tilgang av strøm.
 • Publikumsområdet blir på 4000 kvadratmeter og gir plass til ca 7000 tilskuere.

Plassering av scene på åpne konserter, eks VG-lista: 

 • Scene rigges mot Kongens gate øst.
 • Publikumsområdet blir på 3900 kvadratmeter og gir plass til ca 9000 tilskuere.
 • Det beregnes 2,5 personer pr. kvadratmeter

Grunnen til at det beregnes færre tilskuere på betalte konserter kommer av at deler av området brukes til servering, toaletter, kø etc. I snitt regnes det to personer pr. kvadratmeter på betalte arrangement og 2,5 på gratiskonserter.

Seremoniscene:

Til bruk ved spesielle seremonier får scenen samme plassering som under åpne konserter, altså Kongens gate øst. Der vil scenen ligge flankert av de to historiske trepaleene som gir vakre TV-motiv. Samtidig holdes den viktige aksen opp mot Nidarosdomen åpen.

Publikumskapasiteten på Torvet blir noe mindre enn i dag. Årsaken er plasseringen av de permanente sitteplassene som skal bygges rundt torvflata. Til gjengjeld blir det lettere for forbipasserende, publikum, vaktmannskap og utrykningskjøretøy å komme forbi konsertområdet.