Logo Torget

Marked og arrangement

Julemarked 2019
Julemarked: Marked, arrangement og konserter er en svært viktig del av aktiviteten i Midtbyen. Julemarkedet i 2019 ble svært vellykket med mye folk og god stemning. (Foto: Geir Hageskal)

Torvet er flatt og lett å bruke til små og store events

Marked, arrangement og konserter er en svært viktig del av aktiviteten i Midtbyen. Når Torvet ble bygd om, ble det derfor lagt stor vekt på å bedre forholdene for arrangørene slik at utfordringer knyttet til vann, strøm, nettilgang, ujevnt dekke, bodplassering og brannberedskap ble minimert.

Utformingen tar også høyde for at Torvet skal være en god ramme for aktiviteter vi ennå ikke kjenner omfanget av.

 • Torvet er flatt og fleksibelt, uten trinn og kanter. Dette gjør det enkelt å sette opp telt og boder, og større scenerigger i forbindelse med konserter.
 • Torvet er delt inn i soner som avklarer hvor det kan foregå aktiviteter slik at de ikke kommer i konflikt med offentlige sitteplasser eller uteservering.
 • En åpen gangsone rundt hele torget sikrer god framkommelighet for nødetater og gjør arbeidet knyttet til brann-og beredskapsplanlegging for arrangørene lett.
 • Vi har nå større areal til arrangement enn tidligere da hele den indre torvflata, samt deler av Munkegata og Kongens gate kan tas i bruk.
 • Stor fleksibilitet på teknisk infrastruktur. Enkel tilgang på strøm- og kabeluttak, vann, avløp, nett og ulike plug-and play-løsninger.

Scener på Torvet

Torvet er en naturlig arena for konserter, folkemøter, seremonier og kulturelle aktiviteter som krever egen scene. Hverdagsscenen utenfor kjøpesenteret Trondheim Torg brukes året rundt blant annet til mindre konserter, dans- og teaterforestillinger, folkemøter og appeller.

Når større artister og arrangement som VG-lista og Vinterlyd inntar byen, er det behov for større scenerigg, og plasseringen av scenene vil variere alt etter hvilket arrangement som holdes. Åpne og betalte konserter vil rigges på ulike måter på Torvet.

Eksempel på plassering av scene på betalte konserter: 

 • Scene kan bygges i sørøstre kvadrant på skrå foran Hornemannsgården.
 • Gir god tilgang for transport av utstyr via søndre del av Munkegata.
 • Gir god tilgang til fasiliteter backstage i Hornemannsgården
 • God kapasitet på tilgang av strøm.
 • Publikumsområdet blir på 4000 kvadratmeter og gir plass til ca 7000 tilskuere.

Eksempel på plassering av scene på åpne konserter, for eksempel VG-lista: 

 • Scene rigges mot Kongens gate øst eller Munkegata nord.
 • Publikumsområdet blir på 3900 kvadratmeter og gir plass til ca 9000 tilskuere.
 • Det beregnes 2,5 personer pr. kvadratmeter

Grunnen til at det beregnes færre tilskuere på betalte konserter kommer av at deler av området brukes til servering, toaletter, kø etc. I snitt regnes det to personer pr. kvadratmeter på betalte arrangement og 2,5 på gratiskonserter.

Seremoniscene:

Til bruk ved spesielle seremonier vil en plassering av scenen mot Kongens gate øst være ideell. Der vil scenen ligge flankert av de to historiske trepaleene som gir vakre TV-motiv. Samtidig holdes den viktige aksen opp mot Nidarosdomen åpen.

Publikumskapasiteten på Torvet har blitt noe mindre enn tidligere. Årsaken er blant annet plasseringen av de permanente granittmøblene med trær rundt torvflata. Til gjengjeld blir det lettere for forbipasserende, publikum, vaktmannskap og utrykningskjøretøy å komme forbi konsertområdet.

Det har vært fokus på at hverdagssituasjonen på Torvet er viktigere enn Torvet som konsertarena, og trær og møbler har fått prioritet.