Logo Torget

Dekke - det store bygolvet

Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis). Det nye dekket er inspirert av trøndersk mønstertradisjon. Naturstein i to nyanser skal understreke den åpne torvflata og samtidig dele den inn i ulike soner (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i byens hjerte.

Vakkert, storslagent og fleksibelt

Torvet skal først og fremst være et godt sted å være for alle som legger turen innom når de er på bytur. Samtidig skal plassen utformes slik at det lett skal kunne rigges til arrangementer og fest. For at Torvet skal bli så fleksibelt som man ønsker blir det store bygolvet flatt og uten trinn og kanter. Videre får plassen et solid, varig og vakkert natursteinsdekke av høy kvalitet som vil underbygge det storslagne ved Torvet.

Skifer fra Oppdal og Alta

Dekke skal ligge i flere generasjoner og må derfor tåle svært mye. Rigging av store scener og utstyr forutsetter tung transport og høy belastning. Samtidig skal golvet fremstå pent og funksjonelt for alle som bruker Torvet.

Det nye toppdekke skal legges med skifer fra Oppdal og AltaI samarbeid med Sintef er det gjort omfattende testing av de ulike skifertypene og leggemetoder, både med tanke på varighet og ønsket fargenyanse. Området som skal steinlegges på Torvet er på ca. 10 400 kvadratmeter.

Trøndersk mønstertradisjon

Natursteinen skal legges i et mønster som er inspirert av trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt. Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater, og det nye dekke bygges derfor opp med stein i to forskjellige graderinger. Fargevekslingen skal brukes til å dele inn den store tovflata. Det er kunstner Edith Lundebrekke har utarbeidet mønsteret i golvet.