Logo Torget

Dekke - det store bygolvet

Vakkert, storslagent og fleksibelt

Nye Torvet har blitt en åpen og verdig plass midt i byens hjerte
Byens hjerte: Nye Torvet har blitt en åpen og verdig plass midt i byens hjerte (Foto: Glen Musk).

Torvet skal først og fremst være et godt sted å være for alle som legger turen innom når de er på bytur. Samtidig er plassen utformes slik at den lett kan rigges til arrangementer og fest. For at Torvet skal være så fleksibelt som mulig, er det store bygolvet flatt og uten trinn og kanter. Videre har plassen et solid, varig og vakkert natursteinsdekke av høy kvalitet som vil underbygge det storslagne ved Torvet.

Skifer fra Oppdal, Offerdal og Alta

Dekke skal ligge i flere generasjoner og må derfor tåle svært mye. Rigging av store scener og utstyr forutsetter tung transport og høy belastning. Samtidig skal golvet fremstå pent og funksjonelt for alle som bruker Torvet.

Det nye hoveddekke er lagt med skifer fra Oppdal, Offerdal og AltaI samarbeid med Sintef er det gjort omfattende testing av de ulike skifertypene og leggemetoder, både med tanke på varighet og ønsket fargenyanse. Området som er steinlagt på Torvet er på ca. 10 400 kvadratmeter.

Trøndersk mønstertradisjon

Natursteinen er lagt i mønster som er inspirert av trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt. Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater, og det nye dekket er derfor bygd opp med stein i to forskjellige farge- og mørkhetsgraderinger. Fargevekslingen med lyse og mørke skiferheller er brukt for å dele inn den store tovflata. Et mer finmasket mønster med mindre granittstein med mer kontrast og farge er lagt i møbleringssonen mellom de store granittmøblene med trær. Det er kunstner Edith Lundebrekke, i samarbeid med Agraff arkitekter, som har utarbeidet mønsteret i golvet.

 

Noen tall fra den store Torvflata:

  • Alta Skifer 6000 m2
  • Oppdal og Offerdal 60×60 skifer 5760 m2
  • Dilitasjonsfuge 3000 meter
  • Belegg av Gatestein og heller 3000 m2
  • Kantstein og 1, 2 og 3 rekkere med smågate og storgate stein 3150 meter
  • Vannbåren varme – 40 000 meter med varme sløyfer
  • 30 uttak kummer/skap for elektrisitet og vann
  • 10 skap i gateløp for uttak elektrisitet