Logo Torget

Bilder - Torvet før og etter

Nye Torvet gir liv og røre til byens viktigste byrom

Når Torvet nå fornyes er det for å gi byen et åpent, verdig og trivelig samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest. Plassen er byens viktigste byrom og vil få en utforming som inviterer til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Ombyggingen skal styrke Torvet sin posisjon som et pulserende sted i Midtbyen og skal by på gode opplevelser for alle.

For å gi en pekepinn på hvordan nye Torvet blir er det laget flere illustrasjoner som viser potensialet byrommet vil ha når ombyggingen er ferdig. Illustrasjonene er laget med utgangspunkt i bilder tatt fra de forskjellige kvadrantene før arbeidet startet.

Før – og etterbildene ser du i bildekarusellen over.

Viktige hovedpunkter for nye Torvet:

  • Torvet skal få et solid og varig natursteinsdekke.
  • Utformingen skal være av høy kvalitet og understreke det storslagne ved Torvet.
  • Marked og arrangementer får gode forhold med fokus på fleksibilitet og tilgang på god teknisk infrastruktur.
  • Utformingen legger til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene.
  • Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.
  • Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består.
  • Universell utforming skal ivaretas slik at det blir enkelt å orientere seg og bevege seg fritt uten å støte på hindringer.