Logo Torget

Blomster og trær

Blomster og trær skaper stemning, magi og fargespill

Gjennom arbeidet med å fornye Torvet har det kommet innspill om at Torvet bør bli lunere og mer intimt enn i dag. Disse ønskene er det tatt hensyn til i den nye planen, og trær og beplantning vil sørge for lunere rom inn mot bygningene slik at de oppleves som mer avgrensede.

Trær rammer inn plassen

Plasseringen av nye trær vil være med å definere Torvet på en annen måte enn i dag. Tanken er at de skal plantes slik at plassen deles i forskjellige soner hvor noen blir lunere. Samtidig skal det åpne og storslagne inntrykket beholdes.

Trærne skal plantes i den såkalte møbleringssonen og vil sammen med sitteplasser og annen beplantning danne en helhetlig ramme rundt Torvet. Fargene vil skifte med årstiden og bidra til magi gjennom variasjon i fargespill året rundt.

En viktig forutsetning er at det skal velges arter som ikke blir for store. Trærne skal stelles og skjøttes slik at de ikke skal kaste for mye skygge for bygningene bak.

Tresorter

Det skal plantes 39 nye trær på Torvet, i Kongens gate og i Munkegata. Området får til sammen 24 flere trær enn i dag.

I Munkegata nord for Torvet skal det plantes hestekastanje. Dette er samme art som er der i dag. Munkegata er byens paradegate og vegetasjonen skal være med å understreke dette. Dette gjøres ved å bruke samme tresort gjennom de forskjellige gatestrekkene.

I Munkegata sør for Torvet skal det plantes lind av samme grunn.

I Kongens gate skal det også plantes lind. Lind er et traust og godt bytre. Det har frisk grønnfarge og tåler byens utfordringer godt, sammenlignet med en del andre arter.

På Torvet plantes det agnbøk. Agnbøk er et tradisjonelt bytre som er solid og tåler beskjæring godt hvis det blir nødvendig.

  • Torvet: Agnbøk, 21 trær
  • Munkegata: Hestekastanje, 4 trær
  • Kongens gate: Lind, 14 trær

Blomster og busker

Rundt hvert tre blir det plantet en formklippet hekk. Den skal være høy nok til å gi litt le samtidig som den ikke skal hindre oversikten over resten av Torvet.

Trondheim kommune benytter mye sesongplanting, noe byens befolkning og turister setter stor pris på. Målet er å integrere dette i utformingen av nye Torvet, slik at blomstene får en enda mer fremtredende plass.

Det foreslås at blomstene plantes rundt hekken og noe lavere i høyde. Størrelsen på blomsterfeltet vil variere litt fra kasse til kasse. Dette er med på å gi variasjon og opplevelser gjennom årstidene.