Logo Torget

Belysning

Lys på Torvet: Slik kan Torvet bli lyssatt etter mørkets frembrudd (Illustrasjon: ÅF Lighting).
Lys på Torvet: Slik kan Torvet bli lyssatt etter mørkets frembrudd (Illustrasjon: ÅF Lighting).

 

Lys gir liv og skaper trygghet

Torvet ligger midt i byen og brukes hver dag døgnet rundt. Derfor er det viktig at den åpne plassen oppleves trygg og oversiktlig etter mørkets frembrudd. Belysningsplanen legger til rette for dette, og målet er å skape trygge og innbydende rammer som inviterer til aktivitet og opphold også på kveldstid.

Belysningen skal:

  • skape et gjenkjenbart visuelt uttrykk hele døgnet
  • framheve Torvets kvaliteter og bygge opp under de forskjellige funksjonene stedet har
  • respektere Torvets historiske bakgrunn
  • være enkel å drifte

Opplyste oppholdssoner

Områdene med sitteplasser, benker, blomster og trær skal lyses opp slik at det skapes en sammenhengende lys ramme rundt selve torvflata. Runde lykter som plasseres tett inntil granittbenkene vil sørge for dette.

Trærne lyssettes fra undersiden for å skape romlighet og vil framstå som skulpturelle elementer også om høsten og vinteren.

Lysmønster på torvflata

Det nye byromsgolvet får et dekke av naturstein som skal legges i mønster inspirert av trøndersk åkletradisjon. Dette skal framheves på en diskret måte ved hjelp av prosjektører som plasseres på taket på noen av bygningene rundt Torvet.

Prosjektørene vil dekke deler av torvflata og skape en illusjon med referanse til nattehimmelen. Prosjektørene gjør det også mulig å variere lysmønster i forbindelse med spesielle begivenheter og festdager.

Olavsstatuen og kompassrosen

Det naturlige midtpunktet på Torvet er kompassrosen og statuen av Olav Tryggvason. Kompassrosen vil synes godt ved hjelp av flere små fiberlyspunkt. Disse vil skape en funklende effekt rundt søylen i tillegg til å ramme inn plassens mest sentrale element.

Det vurderes å lyse opp selve statuen med smale lysstråler fra prosjektører på hustakene rundt.

Fasadene rundt Torvet

Det anbefales at bygningene rundt Torvet framheves med belysning som er tilpasset byggenes karakter og funksjon. Lys i vinduer, over inngangsparti og arkitektonisk lyssetting av både moderne og klassiske bygninger vil gi et helhetlig visuelt inntrykk.

Torvet by night: Både kantsonen og trær skal lyssettes samtidig som lys projekteres inne på den store torvflata (Illustrasjon: ÅF Lighting).
Torvet by night: Både kantsonen og trær skal lyssettes samtidig som lys projekteres inne på den store torvflata (Illustrasjon: ÅF Lighting).