Logo Torget

Kontaktinformasjon

 

Prosjektleder Torvet
Marit Solum
E-post: marit.solum@trondheim.kommune.no

For befaring langs byggegjerdet, meld interesse til byggeleder:

Byggeleder Torvet
Carolina Berg Hagen, tlf: 452 10 012
E-post: carolina.berg.hagen@trondheim.kommune.no

Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Tlf: 97 99 62 24 
E-post: postmottak.kommunalteknikk@trondheim.kommune.no

Besøksadressse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Postadresse:
Trondheim kommune
Byutvikling
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Entreprenør Søbstad AS
Bjørn Storsve, anleggsleder. Tlf: 951 15 933
E-post: bjorn.storsve@sobstad.no

André Krokum, plassjef. Tlf: 996 18 063
andre.krokum@sobstad.no

Vaktselskap byggeplass
Nokas, tlf: 915 02 580

Illustrasjoner til bruk for presse, se pressesiden.