Logo Torget

Kontaktinformasjon

 

Henvendelser om drift av Torvet:
Trondheim Bydrift
Bruk helst skjema for henvendelser
Epost: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no
Telefon: 72546350

Henvendelser om leie eller bruk av Torvet:
Eierskapsenheten
Epost: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no
Telefon: 97743400

Henvendelser om gjennomført byggeprosjekt
Prosjektleder Torvet: Marit Solum
E-post: marit.solum@trondheim.kommune.no

Byggeleder Torvet: Carolina Berg Hagen
E-post: carolina.berg.hagen@trondheim.kommune.no

Trondheim kommune, Kommunalteknikk
Tlf: 97 99 62 24 
E-post: postmottak.kommunalteknikk@trondheim.kommune.no

Entreprenør Søbstad AS: Bjørn Storsve
E-post: bjorn.storsve@sobstad.no

 

Illustrasjoner for bruk i media, se pressesiden.