Logo Torget

Nabovarsel

Torvet er ferdig
01.06.20
Torvet er åpnet for publikum. Det pågår fremdeles noe restarbeid på Torvflaten, men området er tilgjengelig for alle. Det vil pågå no ekstra arbeid i Sommerveita, Presidentveita og krysset Munkegata/Dronningsgate frem til midten av juni. Det er derfor besluttet at brakkeriggen blir stående til uke 25.

Sommerveita stenges for gjennomgang
22.04.20
Av sikkerhetsmessige årsaker stenges gangpassasjen i Sommerveita i en kort periode mens steinlegging og arbeid med gatevarme pågår.

Sommerveita
16.04.20
Ferdigstillelse av arbeidet i Sommerveita starter opp i uke 16. Det vil pågå arbeid her frem til 01.06.20. Arbeidet som skal utføres her er gatevarme, trekkerør og nytt dekke. Vareleveranse og personbiltrafikk skal være ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Hvis adkomst og parkeringsplasser blir berørt vil parkeringskort til Leuthenhaven delt ut. Dette vil det komme informasjon om hvis det blir aktuelt.

Covid-19 – Torvet – status og fremdrift
29.03.20
Prosjektet har innført strenge retningslinjer både på anleggsområdet og på brakkerigg for å forhindre smitte både eksternt og internt på prosjektet. Det utføres lite møtevirksomhet og befaringer gjennomføres kun med få antall personer. Det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt hvordan COVID-19 påvirker fremdriften og ferdigstillelse på Torvet, men foreløpig går fremdriften som planlagt.

Trondheim Vinterfest 2020
17.02.20
Vinterfest arrangeres for første gang i Trondheim. Det vil blant annet bli lysshow på Torvscenen, cafelavvo på Torvflaten og skirenn i Kongens gate. For mer informasjon se hjemmesiden til arrangementet eller besøk Midtbyen management sin side 

Faseplan 01.12.19 – 01.06.20
22.11.19
Faseplan for perioden 01.12.19 – 01.06.20. Det er uklart behovet for rigg og anleggsområdet. Derfor er det skravert i både Kongens gate vest og Munkegata sør. Det er ikke sannsynlig at det vil være aktivitet i begge områdene samtidig.

Ukentlig befaring rundt gjerdet avsluttes
18.11.19
Den ukentlige befaringen rundt anleggsgjerdet på mandager kl. 12.00 avsluttes. Dette er på grunn av lite besøkende. Spørsmål angående prosjektet kan rettes til byggeleder Carolina Berg Hagen på mail: Carolina.berg.hagen@trondheim.kommune.no eller telefon 45 21 00 12.

Kongens gate vest frigjørs til publikum
30.10.19
På grunn av forsinkelser i en steinleveranser har byggegjerder i Kongens gate vest blitt stående lengre enn planlagt. Steinen er nå på plass og byggegjerder i Kongens gate vest fjernes innen 8/11-19.

Adkomst Nordre gate fra Kongens gate
30.10.19
Akomsten for varetransport til Nordre gate fra Kongens gate åpnes i løpet av uken.

Arbeid nord på Torv-flaten
30.10.19
Det vil bli oppretting av feil i skifermønster på nordsiden av Torv flaten. Arbeidsområdet vil bli gjerdet inn og det vil ikke påvirke adkomsten til Sommerveita.

Oppstart Sommerveita
30.08.19
Den 02.09.19 er det oppstart i Sommerveita. Det skal legges trekkerør for strøm til KG 16/18 og Sommergården, samt gatevarme og brostein fra Torvet og ned til NMS gjenbruk. Anleggstid er beregnet til ca 2 måneder. Det vil være redusert adkomst med bil og parkeringskort til Leuthenhaven parkeringshus er utlevert. Åpent for gangtrafikk i store deler av perioden.
Arbeidet med gatevarme og brostein fra NMS gjenbruk og østover mot Nordre blir utført våren 2020.

Oppstart Torvet sør/vest
16.08.19
Arbeidet foran Trondheim Torg er i gang. Inngangene til Trondheim torg, Rema, McDonalds og DnB skal være åpne i hele anleggsperioden.

Oppstart Kongens gate øst
16.08.19
Arbeidet i Kongens gate øst er godt i gang. Belegget fjernes og NIKU har arkeologiske utgravinger. Arbeidet skal være ferdig til 01.12.19.

Kontaktinformasjon i sommerferien 2019
28.06.19
Vedlagt ligger kontaktinformasjon i ferien på Torvet prosjektet.

Faseplan 8 – 01.09.19 – 01.12.19
21.05.19
Vedlagt ligger faseplan 8 – 01.09.19 – 01.12.19

Åpent for personbil i Sommerveita
20.05.19
Adkomst med personbil til Sommerveita er åpen igjen nå, men på grunn av herdetid på betong ber vi om at all vareleveranse skjer via Nordre. Dette for å unngå skader med for tung last på nylagt dekke.

Skråpassasje stengt
13.05.19
Det er besluttet å stenge skråpassasjen. Byggegjerdet flyttes sørover etter hvert som området er ferdigstilt. Det medfører at det er minimal besparelse på å benytte skråpassasjen, samt at det er et betydelig bedre underlag å bevege seg på. Fra 01.06.19 skal større områder frigis til publikum og senest 15.06.16 åpnes gangpassasjen langs Hornemannsgården og Matzowgården. Se faseplaner for mer informasjon.

Begrenset adkomst Sommerveita
02.05.19
Arbeid i Sommerveita og langs fasaden på Sommergården er i gang. Det skal være åpnet for gjennomgang for gangtrafikk i hele perioden, unntatt ved kortere perioder ved asfaltering etc. Adkomst med personbil er ikke tilgjengelig og det er utlevert parkeringskort til Leuthenhaven parkeringshus i perioden 06.05 – 17.05. Adkomst med varebil er tilgjengelig via Nordre.

Stengt Tinghusplassen – Munkegata
02.05.19
Stengt for gjennomkjøring Tinghusplassen – Munkegata på grunn av ledningsarbeid. Åpnes for gjennomkjøring ila uke 20.

Påskeferie 2019
12.04.19
Kontaktinformasjon i påskeferien er
15.04 – 17.04: Gunnar Klokkerhaug som kan nåes på mail:gunnar.klokkerhaug@trondheim.kommune.no eller tlf: 475 01 239.
18.04 – 23.04: Nokas tlf: 915 02 580

Fase 7 – 01.06.19 – 01.09.19
04.04.19
Detaljert faseplan for fase 7 er sendt ut til berørte naboer og næringsliv.

Utvidet anleggsområdet i Kongens gate vest
25.03.19
Anleggsområdet er utvidet til Kongens gate vest utenfor Døgnvill, Mcdonalds og Frati. Her skal det graves for pullertfundament og området skal asfalteres. Det er åpnet gangpassasje vest for scenen og over til Døgnvill.

Stengt skråpassasje 19.03.19 – 05.04.19
19.03.19
Skråpassasjen fra Trondheim torg til Kongens gate øst stenges midlertidig. Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke hensiktsmessig å holde den åpen i en periode med mye tungtransport. Området på nordsiden av Torvet frigis gradvis fra og med mandag 25.03.19.

Støping av dekke – teknisk rom
13.03.19
Tirsdag 13.03.19 vil det i perioden 09.00- 11.00 være stengt gangpassasje på skrå over Torvet.

Flytting av gangtunnel
11.03.19
Mandag 11.03.19 vil det i perioder være stengt gangpassasje på skrå over Torvet.

Flytting av kran – mandag 04.03.19
01.03.19
Mandag 04.03.19 fra 07.00 – senest 15.00 blir gangpassasjen på skrå i gangtunnel på Torvet stengt grunnet flytting av kran. Den åpnes så snart krana er flyttet og senest inne kl 15.00.

Adkomst for personbil og vareleveranse til Sommerveita via Konges gate øst
25.02.19
Gateløpet i Munkegata nord skal ferdigstilles i månedsskifte i mars 2019. Dette medfører at adkomsten med personbil og vareleveranse til Sommerveita må gå via Kongens gate fra 28.februar 2019.

Nabovarsel Kongens gate øst
18.02.19
Utsendt nabovarsel til berørte angående Kongens gate øst.

Nabovarsel fremdrift Sommerveita
18.02.19
Utsendt nabovarsel til berørte i Sommerveita.

Gangpassasje langs Matzow og Hornemannsgården stengt
12.02.19
Gangpassasjen lang Matzow og Hornemannsgården stengt. Skiltet gangpassasje fra Munkegate til Kongens gate via gangtunnel på Torvet.

Prøvefelt Kongens gate øst
05.02.19
Det er inngjerdet et lite område i Kongens gate øst. Her skal det kun tas opp et prøvefelt på 5kvm med stein. Det vil fylles igjen midlertidig med pukk frem til oppstart av hele Kongens gate øst.

Presidentveita stengt for gjennomgang uke 06
04.02.19
Presidentveita stenges for gjennomgang fra 05.02.19. Det vil skiltes i henhold til retningslinjene.

Nabomøte på brakkerigg 05.02.19 kl. 09.00
04.02.19
Minner om åpent møte på brakkerigg for naboer og næringsliv. Det er den første tirsdagen hver måned kl. 09.00-09.30.

Nabomøte på brakkerigg 08.01.19 kl. 09.00
08.01.19
Minner om åpent møte på brakkerigg for naboer og næringsliv. Det er den første tirsdagen hver måned kl. 09.00-09.30.

Arbeidstelt på Torvet
07.01.18
På grunn av årstid er det etablert flere arbeidstelt på Torvet. Det er nødvendig for å kunne legge skiferdekke på vinteren. Arbeidsteltene vil flyttes etter hvert som det er lagt ferdig skiferdekke inne i dem. Et av teltene er for oppbevaring av skifer. Steinen krever en temperatur på over 5 grader for å kunne legges i fast dekke.

Gangpassasje DnB- hjørnet stengt uke 02
07.01.18
Gangpassasjen rundt DnB – hjørnet blir stengt i uke 02. Det skal graves ut til teknisk rom med overvåking fra NIKU. Gangbro vil bli etablert så snart som mulig og senest i uke 03.

Gangpassasje Nordea – Det norske stengt 07.01.18
07.01.18
Det legges skifer i gangpassasjen Nordea – Det Norske. Denne gangpassasjen er derfor stengt idag frem til kl. 15.00.

Vinterfase 01.01.19 – 01.04.19
02.01.19
Prosjektet er nå i gang med fase 6a 01.01.19 – 01.04.19. Det betyr foreløpig at arbeidet med kullverten fortsetter sørover og byggegjerdet flyttes deretter.

Juleferie 22.12.18 – 01.01.19
19.12.18
Prosjektet tar juleferie i perioden 22.12.18 – 01.01.19. Anleggsplassen vil da være stengt. Vinterdrift rundt anleggsområdet vil ivaretas av entreprenør og Trondheim bydrift. Nokas har daglig vakthold av området. Kontaktpersoner i ferien er vedlagt her.

Julefasen 01.12.18-01.01.18
26.11.18
Prosjektet går den 01.12 over til julefase. Det betyr at det frigis mer plass til byen i denne perioden. Byggegjerdet trekkes lengre bort fra fasadene og det åpnes bredere gangpassasjer. Gangtunnel fra Kongens gate øst til Trondheim torg kommer på plass iløpet av uka.

Adkomst Sommerveita fra Munkegata nord
26.11.18
Sommerveita åpnes for gjennomgang for både gang- og biltrafikk den 01.12.18. Det vil bli adkomst til Sommerveita med bil fra Munkegata i nord fra 01.12.18. Parkering i Leuthenhaven utgår dermed fra 01.12.18.

Endret gangmønster fra Døgnvill til Burger King
15.11.18
Mandag startet arbeidet foran inngangen til ØX. På grunn av massetransport må gangtrafikken flyttes ut fra fasaden ved midten av trappen til Det Norske og ut i Munkegata nordover. Gangmønsteret vil være slik frem til 01.12.18. Adkomst til ØX er tilgjengelig etter kl. 15.00.

Åpnet gjennomgang fra Stiftsgårdparken til Torvet for fotgjengere
12.11.18
Gjennomgang fra Dronningensgate via Stiftsgårdsparken til Torvet er nå åpnet. Det er foreløpig en smal passasje kun for fotgjengere. Søbstad er behjelpelig med vareleveranser og søppelhåndtering ved behov.

Stengt gjennomgang fra Stiftsgårdsparken til Nordre gate
08.11.18
Gjennomgang for fotgjengere ble stengt i dag fra Stiftsgårdsparken til Nordre gate. Dette ble besluttet av SHA – koordinator. Det er trangt i veita og det medfører høy risikoen for konflikt mellom gravemaskin og fotgjengere. Gangpassasjen åpnes dersom det lar seg gjøre etter arbeidstid, som varierer mellom 15.00 og 19.00. Veita vil åpne så snart som mulig og senest innen 01.12.18.

Strømutkobling Munkegata 26 den 23.10.18 kl 01.30-06.00
22.10.18
Det blir strømutkobling i Munkegata 26 den 23.10.18 kl 01.30-06.00. Berørte er varslet av Trønderenergi.

Gangpassasje langs Munkegata 21 åpnes i slutten av uke 43
22.10.18
I slutten av uke 43 skal gangpassasjen på øst-siden fra Torvet ned til Munkegaten i nord åpnes.

Gangpassasje Frati – Trondheim torg flyttes vest for nytt toalett i uke 43
22.10.18
Det pågår tilfylling rundt teknisk rom vest i uke 43. Gangpassasjen over Kongens gate ved Frati – Trondheim Torg er derfor i perioder flyttet til andre siden av nye offentlige toalettet mellom kl. 07.00 – 15.00.

Fase 4 – Arbeid med kulvert forlenget tidligere enn planlagt
09.10.18
Arbeidet med kulverten er forlenget i sør før 01.11.18, som angitt i faseplan 4. Gangpassasje på tvers av Torvet er dessverre ikke tilgjengelig enda. Det jobbes med å få denne på plass så snart som mulig. Se skriv nedenfor angående årsaker hvorfor dette er startet opp tidligere enn antatt.

Informasjonskriv om fremdriften på Torvet
09.10.18
Anleggsområdet på Torvet er utvidet sørover (retning Nidarosdomen) slik at arbeidet med underjordisk tunnel/kulvert skal komme lengst mulig før vinterfasen. Anleggsområdet er nå større enn tidligere forespeilet. Næringsliv og gårdeiere er informert, og notatet kan leses her.

Gangpassasje lang fra Døgnvill til Munkegata i Nord flyttes til øst-siden
04.10.18
Riving og omkobling av gammel trafo starter uke 41. Gangpassasje fra Døgnvill og til Munkegata i nord flyttes på grunn av sikkerhetsmessige årsaker over til østsiden langs Nordea i perioden. Gangpassasjen på vest-siden langs Residence åpnes mellom 15.00-07.00, så fremt det lar seg gjøre i forhold til sikring av grøfteskråning.

Revidert dato: adkomst Sommerveita for privatbil stenges 04.10.18
02.10.18
Adkomsten til Sommerveita med privatbil blir ikke stengt før 04.10.18. Sluttdato 01.12.18 gjelder fortsatt. Utdelte parkeringskort er gyldig fra 24.09.18. Gangpassasjen stenges ikke før 08.10.18.

Les sak: Skifter vannrør fra 1897 – Sommerveita stenger.
Les ukerapport her.

Adkomst til Sommerveita fra Torvet stenges 01.10.18 – 01.12.18
27.09.18
Det skal utføres arbeid i Sommerveita i perioden 01.10.18-01.12.18. Det skal fornyes vann og avløpssystemet, el-og fiber kabler og re-etablert gatedekke. Det er trangt i Sommerveita og det vil i store deler av perioden være stengt adkomst fra Sommerveita til Torvet. Adkomst til Sommerveita går via Nordre eller Stiftsgårdsparken. Parkeringskort er utlevert til berørte i Sommerveita. Adkomst til næringsliv og gårder skal være tilgjengelig i perioden.

Kryssing av Kongens gate vest
12.09.18
Fredag blir det kranmontering på vestsiden av kullvert i Kongens gate. Dette for å starte arbeid med teknisk rom vest. Gangpassasjen vil da flyttes på vestsiden av offentlig toalett. Den flyttes tilbake når kranmontering er utført.

Gangpassasje lang Munkegata 21 stengt
03.09.18
Gangpassasje langs Munkegata 21 er stengt. Den åpnes tidlig i uke 38.

Gangbro Nordea – Residence midlertidig stengt
20.08.18
Gangbro er midlertidig stengt på grunn av tilfylling rundt teknisk rom. Den åpnes i løpet av uke 34. Faseplaner oppdateres på hjemmesiden i løpet av uke 34.

Befaring rundt byggegjerdet og nabomøte på brakkerigg
20.08.18
Minner om at befaring rundt byggegjerdet og nabomøter på brakkerigg er i gang etterferien. Det er hver mandag kl. 12.00. 20.08.18 er det nabomøte på brakkeriggen.

Ferie
02.07.18
Anleggsplassen vil gå med redusert bemanning i uke 29 og helt stengt i uke 30. Kontaktperson hos Trondheim Kommune er i uke 27 og 28 er Gunnar Klokkerhaug, tlf:475 01 239. I uke 31 er det Rune Furunes, tlf:488 49 122.

Oppdaterte faseplaner
02.07.18
Det er lagt ut oppdaterte faseplaner for juli og august 2018 under menyen Fremdrift Torvet. Det har vært noen endringer knyttet til inngjerding av Munkegata i nord, samt ferdigstillelse rundt offentlig toalett og stativ for bysykler.

Informasjonskriv angående arbeid i Prinsenkrysset
22.06.18
Utsendt informasjonskriv vedrørende arbeid i Prinsenkrysset.

Sommerveita stenges for personbiltrafikk under Martnan og Oi!Matfestival
20.06.18
Det blir stengt for personbiler ned til Sommerveita under Martnan (24.06.18-29.06.18) og Oi!Matfestival (28.07.18-06.08.18). Varetransport går som normalt via Nordre. Parkeringskort til Leuthenhaven er utlevert til de berørte parkeringsplassene.

Prinsenkrysset stenges 29.06.18 kl.19.00 til 02.07.18 kl.05.00
07.06.18
I forbindelse med utbyggingen av Torvet i Trondheim må entreprenøren ut i Prinsenkrysset for å koble fjernvarme til Torvet. Det er besluttet i samråd med alle berørte etater at denne jobben skal utføres hele døgnet fra 29.06.18 kl.19.00 til 02.07.18 kl.05.00. Prinsenkrysset stenges da for personbiltrafikk, men busser kan passere sørnord/nordsør i Prinsens gate. Det vil bli skiltet omkjøring i samråd med Statens vegvesen.

Bersvendveita stengt for gjennogangstrafikk frem til uke 29
06.06.18
Dessverre kan ikke Bersvendveita åpnes for gjennomkjøring før senest 15.07.18. Dette skyldes økt arbeidsomfang og fremskyvet arbeid i Prinsens krysset. Før anleggsplassen tar sommerferie skal store deler av Kongens gate vest være tilnærmet ferdigstilt. Viser til faseplaner fra entreprenøren for sommeren 2018, som er lagt ut på hjemmesiden.

Nattarbeid 7.juni
06.06.18
Det blir nattarbeid på omkobling av vannkum på Torvet og trauging foran Kongens gate 16/18 natt til 07.06.18. Dette utføres på natt for å påføre minst mulig ulemper på berørte naboer.

Sommerferie på byggeplassen uke 29 og 30
04.06.18
Det blir ingen byggeaktivitet på Torvet i uke 29 og 30. Entreprenøren skal ha ferie og anleggsarbeidet legges ned i to uker.

Åpnes for gangpassasje langs Sommergården 01.06.18
31.05.18

Åpnes for gjennomgangstrafikk mellom Bersvendveita og Torvet 01.06.18
31.05.18

Gjennomgangstrafikk stenges på nordsiden av Kongens gate mellom Bersvendveita og Torvet fra 25.05.18 – 31.05.18.
23.05.18
Midlertidig gangbro skal fjernes og området gjenfylles. Det er åpent til Frati fra Prinsenkrysset og Bersvendveita. Døgnvill har adkomst fra Munkegata nord og sør.

Gangpassasje langs Sommergården åpnes 01.06.18
23.05.18
Det åpnes for gangpassasje lang Sommergården seneste 01.06.18 og personbiler forhåpentligvis 15.06.18.

Åpning av trafikk ned Bersvendveita utsatt til senest 15.06.18
23.05.18
Dessverre blir det ikke klart for åpning til trafikk ned Bersvendsveita i uke 22. Den åpnes for trafikk senest i uke 24.

Gangpassasje langs Sommergården midlertidig stengt
03.05.18
Gangpassasjen langs Sommergården må dessverre midlertidig stenges. Ved etablering av ny kum og VA-ledninger langs Sommergården blir grøftene for dype og det blir dermed for bratt graveskråning til at gangpassasjen kan opprettholdes mens denne jobben pågår. Gangpassasjen åpnes så snart det er mulig.

Bersvendveita stengt for trafikk uke 17 – uke 22
19.04.18
Bersvendveita er stengt for trafikk i uke 17 – 22. Det er åpent for gangtrafikk.  Veita åpnes så snart det er mulig og senest i uke 22. Det vil være skiltet omkjøring via Dronningens gate.

Sommerveita stenges for privatbiler i en periode
16.04.18
Det skal arbeides fra Torvet og ned mot Sommerveita. Derfor stenges det for personbiler fra 18.04.18 og i en periode. De berørte tilbys parkeringskort i Leuthenhaven P-hus. Ta kontakt hvis dere ikke har mottatt parkeringskort. Varetransport går via Nordre.

Varsel om oppstart – Torvet
10.04.18
Utsendt nabovarsel i forbindelse med oppstart av Torvet

Nytt kjøremønster Sommerveita (klikk for vedlegg)
06.04.18
Gjelder fra 9. april kl 12.00.

Byggegjerder settes opp rundt Torvet
06.04.18
Arbeidet med ombyggingen av Torvet er flyttet inn på selve torvflata. Byggegjerder er flyttet og satt opp rundt anleggsområdet.

Byggegjerdet er flyttet til «fase 2»
06.02.18
Anleggsområdet er flyttet til fase 2. Kart for fase 2 gjelder derfor i perioden 01.02.18 – 16.03.18, ikke fra 05.03.18 som opprinnelig oppgitt.

Åpent for gjennomgang på nordsiden av anleggsområdet
17.01.18
Gangbroen er ferdig og det åpnes for gjennomgangstrafikk på nordsiden av anleggsområdet fra kl. 15.00 den 17.01.18. Det skal være tilrettelagt for både gående og rullende på den midlertidige gangbroen.

Forsinket gangbro
10.01.18
Gangbroen ved Munkegata 26 er noe forsinket og skal være på plass i løpet av uke 03.

Stengt for gangtrafikk på nordsiden av anleggsområdet
02.01.2018
Utgraving til ny trafo pågår utenfor Munkegata 26 og det er derfor stengt for gjennomgang av gangtrafikk på nordsiden av anleggsområdet. Det skal settes opp en midlertidig gangbro i løpet av uke 02. Det åpnes da for gangtrafikk igjen så snart gangbroen er på plass. Entreprenøren skal opprettholde inngangene til de berørte bygg og næringsdrivende i hele anleggsperioden.

Juleferie 23.12.17 – 02.01.18
19.12.17
Entreprenøren og prosjektadministrasjonen tar juleferie 23.12.17 – 02.01.18. Vaktselskapet Nokas kontrollerer anleggsområdet jevnlig i perioden. Ved behov står kontaktinformasjon til Nokas under kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Julemarked 08. – 20. Desember 2017
04.12.17
Tilrigging til Julemarkedet på torvet er nå i gang. Torvet-prosjektet har trukket inn anleggsområdet fra torvflaten så godt som mulig, uten å hindre fremdriften på prosjektet.

Bersvendveita er åpnet for trafikk fra Kongens gate
04.12.17
Bersvendveita er åpnet for trafikk fra Kongensgate og trafikken går nå som normalt gjennom veita.

Bersvendveita åpnes for trafikk i uke 48
20.11.17
Det er dessverre litt forsinkelser med arbeidet i Bersvendveita. Den blir åpnet for trafikk i løpet av uke 48, ikke i løpet av uke 47 som tidligere varslet.

Bersvendveita stengt for trafikk i uke 43-47
07.11.17
Bersvendveita er stengt for trafikk i uke 43 – 47. Det er åpent for gangtrafikk.  Veita åpnes så snart det er mulig og senest i uke 47. Det vil være skiltet omkjøring via Dronningens gate.

Varsel om oppstart byggetrinn 1
17.10.17
Utsendt nabovarsel i forbindelse med oppstart av byggetrinn 1.