Logo Torget

Fremdrift Torvet og Kongens gate øst

Ombyggingen av Torvet har nådd en ny fase og anleggsarbeidet er flyttet inn på torvflata. Det betyr at Torvet er stengt for aktiviteter som ellers ville foregått her. Når Torvet står ferdig sommeren 2020 vil alle som bruker Midtbyen møte et ryddig og verdig torg utformet for å gi en ny og bedre ramme for handel, marked, aktiviteter, konserter, uteservering og opplevelser.

Dette skjer på Torvet og i Kongens gate øst:

  • Når: vår 2018 – sommer 2020
  • Hvor: Torvflata og Kongens gate øst fram til Nordre gate
  • Hva: Omfattende omlegging og fornyelse av teknisk infrastruktur under bakken, steinlegging, møblering og planting av trær og blomster.

Landskapsplaner

Framdrift: Faseplaner

Fase 9 – Detaljert faseplan for 01.12.19 – 01.06.20

Fase 8 – Detaljert faseplan for 01.09.19 – 01.12.19

Fase 7 – Detaljert faseplan for 01.06.19 – 01.09.19

Fase 6a – Detaljert faseplan for 01.01.19 – 01.04.19

Fase 6b – Detaljert faseplan for 01.04.19 – 01.06.19

Fase 5 – Detaljert faseplan for 01.12.18 – 01.01.19

Fase 4 – Detaljert faseplanplan for 01.09.18 – 01.12.18 

Fase 3 – Detaljert fremdriftsplan for sommerfasen 2018
Gjelder for perioden 01.06.18 – 01.09.18

Overordnede faseplaner
Overordnede planer for fremdrift for perioden 01.12.2018 – 01.06.2020

Høst 2019 – 8

Vinter 2020 – sommer 2020 – 9