Logo Torget

Fremdrift Torvet og Kongens gate øst

Når Torvet står ferdig sommeren 2020 vil alle som bruker Midtbyen møte et ryddig og verdig torg utformet for å gi en ny og bedre ramme for handel, marked, aktiviteter, konserter, uteservering og opplevelser.

Arbeidet på Torvet er delt inn flere faser og nedenfor ligger alle faseplanene som på hvilket området som inngår i anleggsområdet i perioden fra våren 2018 til 01.06.20

Landskapsplaner

Framdrift: Faseplaner

Fase 9 – Detaljert faseplan for 01.12.19 – 01.06.20

Fase 8 – Detaljert faseplan for 01.09.19 – 01.12.19

Fase 7 – Detaljert faseplan for 01.06.19 – 01.09.19

Fase 6a – Detaljert faseplan for 01.01.19 – 01.04.19

Fase 6b – Detaljert faseplan for 01.04.19 – 01.06.19

Fase 5 – Detaljert faseplan for 01.12.18 – 01.01.19

Fase 4 – Detaljert faseplanplan for 01.09.18 – 01.12.18 

Fase 3 – Detaljert fremdriftsplan for sommerfasen 2018
Gjelder for perioden 01.06.18 – 01.09.18