Logo Torget

Fremdrift Kongens gate vest

Arbeidet med å fornye Torvet startet i oktober 2017. Sommeren 2020 skal byens storstue og festplass framstå i ny drakt, og blir et åpent, verdig og trivelig møtested for alle som besøker Midtbyen.

Dette skal skje:

  • Når: oktober 2017 – vår 2018
  • Hvor: Kongens gate fra Prinsens gate og fram til Torvet, samt Bersvendveita.
  • Hva: Nye gate- og fortauslinjer skal anlegges samt nytt vann – og avløpssystem og annen infrastruktur. Sju trær skal tas ned og erstattes med nye. I tillegg skal det bygges nytt underjordisk rom for høyspent-trafo. Til slutt skal det legges ny anleggsasfalt over hele området. Steinlegging kommer i byggetrinn 2.

Landskapsplan for Kongens gate vest

Faseplaner

Fase 1 : 23.10.17 – 02.03.2018 (klikk for kart)

– Bersvendveita blir stengt i uke 43. Bersvendveita åpnes så snart det er mulig og senest i uke 47. Det vil være skiltet omkjøring via Dronningens gate.
– Det skal være åpent for gangtrafikk i Bersvendveita så langt det lar seg gjøre og er forsvarlig for både de innenfor og utenfor anleggsområdet.
– I uke 1 skal det bygges gangbro. Det vil da være stengt for gjennomgangtrafikk på nordsiden av Kongens gate.
– Gangbro vil i uke 5 og 6 være stengt i korte perioder for gangtrafikk på nordsiden av Kongens gate. Dette gjelder under fylling – og steinleggingsarbeid.
– Inntegnet anleggsområde er veiledende og byggegjerdene vil flyttes etter behov. Området vil ikke være gjerdet inne uten at det er behov for det.

Fase 2: 05.03.2018 – 16.03.2018 (klikk for kart)

– Gangbro vil være stengt når det legges belegningsstein.
– Inntegnet anleggsområde er veiledende og byggegjerdene vil
flyttes etter behov. Områder vil ikke være gjerdet inne uten at det er behov for det.

Riggplan byggetrinn 1 (klikk for kart)