Logo Torget

Fremdrift

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28. februar 2017. Anleggsarbeidet er omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som i dag. Den planlagte fremdriften er som følger:

  • Oktober 2017: anleggsstart Kongens gate vest (mellom Prinsenkrysset og Torvet). Les mer: Arbeid som skal gjøres.
  • April 2018: anleggsstart torvflata. Omfattende omlegging og bygging av teknisk infrastruktur. Les mer: Arbeid som skal gjøres.
  • Høst 2019: anleggsstart Kongens gate øst (mellom Torvet og Nordre).
  • Vinter 2019: arbeidet med belegningsstein gjøres ferdig.
  • Vår 2020: planting av blomster og trær.
  • Sommer 2020: ombyggingen skal være ferdig.

Detaljer juni 2019 – juni 2020:

Sommer 2019:
Kongens gate vest: legging av smågatestein i wienermønster
Sommerveita: får gatevarme og storgatestein innenfor anbudsgrense.
Torvet: arbeidet med skiferlegging og gatevarme fortsetter inne på torvflata
Oppstart Kongens gate øst 7. august.

Høst 2019:
Kongens gate mellom Torvet og Nordre gata blir ny
Deler av Sommerveita  får gatevarme og storgatestein
Torvet: arbeidet med skiferlegging og gatevarme fortsetter inne på torvflata fram til 1. desember.

Vinter/Vår 2020:
Møblering, planter og trær kommer på plass
Elektroarbeid ferdigstilles
Sommerveita og Presidentveita ferdigstilles
Fontene og vannanlegg ferdigstilles
Torvet skal ferdigstilles til juni 2020

Faseplaner

Det er laget forslag til faseplaner som vil bli revidert fortløpende etter hvert som nye momenter fremkommer. I alle faser skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale.

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det arbeides på hele Torvet med unntak av nødvendige gangpassasjer, sommerfaser (01.06.-01.09) og julehandelsfaser (første søndag i advent – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca. seks til ti meter inntil byggene er gjort tilgjengelig.

Her finner du annen relevant info vedrørende byggeperioden på Torvet (samme som meny):