Logo Torget

Det nye Torvet er tilgjengelig for alle

12.10.2020
Universell utforming: Det nye Torvet er universelt utformet. Det er planlagt med tanke på framkommelighet, orienterbarhet og miljø.

Det nye Torvet er universelt utformet. Det betyr at alle kan bruke plassen uavhengig av funksjonsevne. Dette er en viktig forutsetning for utformingen av byrommet, og  det er planlagt med tanke på framkommelighet, miljø og at det skal være lett å orientere seg.

Her kan du en film som Kommunenes Sentralforbund har laget om universell utforming av Torvet i Trondheim:

En utforming som gjør omgivelsene brukbare for personer med nedsatt bevegelsesevne, astma og allergi, og hvor det er lett å orientere seg, er bra for alle. Da er stedet også mer funksjonelt for personer uten nedsatt funksjonsevne.

Torvet er tilgjengelighet for alle – du kan lese mer om hvilke tiltak som er gjort her.