Logo Torget

Isfrie gangsoner

20.01.2020
Oppvarmede gangsoner Torvet

På det nye Torvet vil viktige gangsoner holdes isfrie. Det vil være isfritt i sonen mot fasadene for å gi sikker adkomst til alle bygg. Det samme gjelder den mye trafikkerte forlengelsen av Kongens gate over Torvet, som også vil være isfri. Illustrasjonen viser gangsonene.

Det er etablert snøsmelteanlegg på hele torgflata, og det testes nå ut hvor mye som skal stå på til enhver tid. For eksempel vil bredden på forlengelsen av Kongens gate vurderes. Under julemarkedet var hele torgflata isfri. Trondheim kommune har høye ambisjoner i arbeidet med å redusere energiforbruk og klimafotavtrykket til kommunen vår. I tillegg er det forbundet med svært høye kostnader å smelte snø og is på hele torgflata gjennom hele vinteren. Det er også ønskelig å begrense omfanget av salting og strøing fordi det ikke er bra for miljøet og medfører økt renhold innendørs.

Vi forstår at det kan ta tid før folk venner seg til det nye gangmønsteret. Vi håper innbyggerne har forståelse for dette og at resultatet etter testperioden blir bra både for folk og for klima.