Logo Torget

Ren bygging av nye Torvet

03.09.2019

Tekst og foto: Unni Skoglund

Torvet blir veldig bra, det ser vi allerede nå, sier Michael Minervini som blant annet driver restauranten Frati (Foto: Unni Skoglund).

Mindre støy og utslipp er til glede for både brukere av Torvet og de som driver butikk og serveringssteder rundt.

– Supert at kommunen tenker miljø, sier Michael Minervini på Frati.

Etter halvannet år med hektisk byggeaktivitet på Torvet er dagliglivet i Trondheims midte nå på vei tilbake. Både turister og trondhjemmere har begynt å bruke det nye Torvet. Blomster slynger seg i store, nye bed og benkene er tatt i bruk.

Men fortsatt er det anleggsvirksomhet her, noe en lydløs hjullaster som kommer rullende er et bevis på. At hjullasteren er lydløs skyldes at den er elektrisk. Resten av maskinparken går på biodiesel uten palmeolje.

Fossil-fritt

– Tradisjonelle anleggsplasser er en stor kilde til klimagassutslipp og forurensning. Derfor jobber kommunen med å gjøre anleggsplassene fossilfrie, og i byens storstue, Torvet, har vi lyktes godt med det, sier Marit Solum. Hun er kommunens prosjektleder for Torvet.

I en by som Trondheim står utslipp fra anleggsmaskiner, og annet som går på avgiftsfri diesel, for rundt en femtedel av byens samlede CO2 utslipp. For å kutte de skadelige klimautslippene er derfor svært viktig å fase ut fossil anleggsdrift. I tråd med klimaplanen til Trondheim kommune er det satt strenge krav til entreprenøren når det gjelder utslipp på byggeplassen. Torvet-prosjektet er byens første fossilfrie anleggsplass.

– Om vi skal nå klimamålene, er det viktig at Trondheim kommune som byggherre stiller klimakrav i våre prosjekter. På den måten bruker vi vår markedsmakt til å redusere utslipp og vi bidrar til et grønt teknologiskifte, sier rådgiver Simon Loveland i Miljøenheten i kommunen.

– Blir veldig bra

Michael Minervini eier og driver hele tre serveringssteder med tilknytning til Torvet: Frati, Øx og Hevd håndverksbakeri (sistnevnte åpner i slutten av oktober).

– Jeg er imponert over jobben som er gjort med Torvet så langt. Det er utvilsomt utfordrende å ha en byggeplass midt i smørøyet av Trondheim, med masse folk som beveger seg innimellom anleggsmaskinene. Nå ser vi konturene av det nye Torvet og dette blir veldig bra, sier Minervini.

Frati har i likhet med mange andre som holder til på Torvet, opplevd sviktende inntekter når anleggsaktiviteten var på sitt mest intense.

– De syv første månedene i 2018 hadde vi omsetningssvikt på Frati, men så begynte folk å finne tilbake til oss igjen og nå er omsetningen på nivå med før utbyggingen startet, og vel så det, sier Minervini. Han har lagt merke til at hjullasteren er elektrisk, og synes det er bra.

Krav til arbeiderne

Fossilfri anleggsdrift er i startfasen i Norge, så her har både kommunen og entreprenør Søbstad AS gått inn i en læringsprosess.

– Vi startet med å sjekke hva som var tilgjengelig av nødvendig utstyr. Blant annet så vi etter elektriske gravemaskiner, men der var teknologien ikke helt på plass ennå, sier anleggsleder Bjørn Sorsve i Søbstad AS.  Derimot skaffet firmaet seg elektrisk mannskapsbil til transport av arbeiderne. Søbstad har stilt krav til de som jobber på anleggsplassen at de skal samkjøre, ta buss, tog eller sykle til jobben. I tillegg har alt av teletining og oppvarming av de store arbeidsteltene blitt forsynt med vannbåren fjernvarme.

Kappsagene til å kappe skifer med er elektriske. Det er også stilt krav til underleverandører, som eksempelvis leverer stein og betong, at disse skal bruke biodiesel. Bjørn Sorsve forteller at det har vært noen utfordringer underveis, eksempelvis med hjullasteren som trenger lading i løpet av arbeidsdagen.

–  Vi har klart å finne løsninger underveis og har lært mye i løpet av prosjektet. Noen må jo gå foran, og vi synes det er spennende at vi får gjøre det, sier Storsve.

– Jeg veldig fornøyd med hva vi har fått til i samarbeid, tilføyer Marit Solum.

Den elektriske hjullasteren er både utslippsfri og så godt som lydløs. Geir Aaldstedt synes den er veldig grei å jobbe med (Foto: Unni Skoglund).

Lydløs og utslippsfri

Den elektrisk hjullasteren suser lydløst rundt på det nye skiferdekket. Vi huker tak i maskinføreren for å høre hans erfaringer:

– Det er nesten et problem at den er så stille, sier maskinkjører Geir Aaldstedt og forklarer: – Det hender folk som går med nesa i mobilen skvetter til når jeg kommer kjørende.

Dette er den første jobben Geir Aaldstedt har gjort med elektrisk hjullaster, men ettersom det er halvannet år siden oppstarten har han høstet mye erfaring fra å jobbe med en elektrisk anleggsmaskin.

Noen utfordringer med å kjøre elektrisk har Geir Aaldstedt også opplevd: Batterikapasiteten er vel den største ulempen.

– Fulladet batteri holder maksimalt i fem timer, men vi har lært oss å lade i lunsjen og da går det greit. En annen utfordring er løfteevnen. Her på Torvet kommer det inn paller på 2 000 kilo, og det klarer ikke den elektriske hjullasteren og håndtere. Den løfter ikke mer enn 1 500 kilo, sier han og tilføyer: – Det går nok ennå noen år før teknologien er optimal. Han smiler av kallenavnet arbeidskollegaene har gitt han: El-Geir. – Alt i alt synes jeg det fungerer bra å kjøre elektrisk hjullaster. Den er godt utstyrt med både gafler og skuffe. Noen må jo gå foran for at byggeplasser skal bli mer miljøvennlige, og jeg ser positivt på at vi i Søbstad er med på å vise vei, sier Aaldstedt.

Nytt og bedre byrom

Tilbake på Frati er lunsjgjestene i ferd med å avløses av tidlige middagsgjester. Uteserveringen er populær på en sensommerdag, selv om det fortsatt er noe anleggsstøy på Torvet.

– Når det nye Torvet står ferdig åpnes et nytt og bedre byrom i Trondheim. Vi satser på Tovet med våre serveringssteder og er helt sikker på at det blir det fineste stedet å være i Trondheim sentrum når alt er kommet på plass, sier Michael Minervini.