Logo Torget

Dette skal gjøres i Kongens gate øst

13.06.2019

Ombyggingen av Torvet vil fra 7. august også omfatte Kongens gate fram til Nordre gate.

Dette skal gjøres:

  • Fortauskantene blir fjernet og gateløpet hevet. Området mellom fasadene til Sommergården/ Brungården og Hornemansgården blir sammenhengende og flatt.
  • Fire trær blir tatt ned og erstattet med nye.
  • Gata får nye lysmaster.
  • Noe av brosteinen blir byttet ut med skifer.
  • Stativ for sykkelparkering.
  • Ny teknisk infrastruktur for arrangement og handel.

Blir gågate

Denne delen av Kongens gate blir bilfri, slik som området mellom Bersvendveita og torvflata i vest. Området utenfor Hornemansgården som i dag brukes til parkeringsplasser, blir en del av den nye gågata, og skal stort sett benyttes til sykkelparkering. Resten av gateløpet er avsatt til folkeliv, handel, uteservering og arrangement.

Det blir satt opp byggegjerder inntil fortauene på begge sider av Kongens gate. Det skal kun gjøres tilpasninger på fortauene, og arbeidet vil ikke berøre butikkinnganger. Arbeidet vil pågå fra 07.08 til 01.12.

Les: Kongens gate vest klar til bruk!
Se bilder og les mer om tankene bak utformingen av Torvet!

Viktig trasé for næringslivet

I arbeidet med Torvet-prosjektet har det vært stort fokus på forbindelsen mellom Torvet og Nordre gate, og hvor viktig denne trasèen er for næringslivet. Ved å legge til rette for handel, arrangement og uteservering i denne passasjen, vil den bli enda viktigere for byen. Hensikten med ombyggingen er å skape mer liv i byen og å trekker flere folk til sentrum. 

Av samme grunn er traséen mellom Prinsensgate og torvflata blitt lettere tilgjengelig. Fortauet er gjort bredere og trerekka flyttet lenger fram. Strømmen av folk fra bussholdeplassene vil flyte lett inn mot Torvet og videre i byen.

– Fasadene i både Kongens gate øst og vest for torvflata vil bli mer attraktive for opphold. Gateløpene blir en forlengelse av Torvet, og kan også brukes til arrangement. Vi mener dette vil ha en positiv effekt på bylivet, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Hele Torvet-prosjektet omfatter torvflata, samt Kongens gate fra Prinsenkrysset og bort til Nordre gate. I Munkegata avgrenses prosjektet i nord ved Stiftsgården og i sør ved innkjøringen til Tinghusplassen bak Trondheim Torg.

Se landskapsplan for gata

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!

Denne delen av Kongens gate inngår i Torvet-prosjektet, og skal tilrettelegges for arrangement, handel og sykkelparkering. Gateløpet skal heves slik at det blir flatt, uten trinn og fortauskanter.