Logo Torget

Slik skal det nye Torvet styrke bylivet

10.04.2019
Torvet er byens naturlige midtpunkt og møteplass nummer én, både til hverdag og fest. Det blir gode muligheter for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18 (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Byens møteplass nummer én!

Beliggenheten gjør at det alltid er folk på Torvet. Den siste byromsundersøkelsen viser at Torvet er det byrommet flest besøker i løpet av en dag. Undersøkelsen viste at over 35 000 syklet eller gikk på Torvet dagen tellingene ble gjort.

For å skape mer liv og tilhørighet blir Torvet utformet slik at vi får flere gode grunner til å oppsøke plassen og bli værende der.

Torvet vil bli et pulserende sted og en katalysator for bylivet når flere mekanismer virker sammen. Bygningene rundt må fylles med publikumsrettet virksomhet som kafèer, restauranter, butikker og kulturtilbud. Åpne fasader gjør at aktiviteten kan trekkes ut og skape liv. Planen legger godt til rette for at næringslivet skal få rikelig plass til slike aktiviteter.

Les mer om hvordan Torvet blir!
Torvet bygges smart og fremtidsrettet

Uteservering og offentlige sitteplasser

I arbeidet med den nye planen for Torvet har det vært viktig å sørge for at området som settes av til servering og handel bli stort nok, og samtidig ivareta ønskene om et lunere og mer intimt torg.

Derfor er kantsonene gjort bredere slik at det skal være plass til mange og enkelt å drive servering. Langs husveggene som omkranser Torvet og Kongens gate er det satt av ca. 1600 kvadratmeter, og arealet til uteservering blir større enn på Solsiden hvis alt tas i bruk. På ni forskjellige steder på Torvet legges det rør som skal frakte drikke fra restaurantene og ut til torgflata.

Det blir gode muligheter til å finne et sted å sitte som ikke er tilknyttet serveringsstedene. På Torvet vil det bli rundt tusen offentlige sitteplasser. Les mer om møbleringen av nye Torvet her.

Les også: Torvet blir lett å bruke til marked og arrangement

Torvet – et godt sted å være

Som byens største og viktigste byrom skal Torvet dekke mange behov. Det finnes trolig ikke et tilsvarende byrom i Norge hvor så mange funksjoner skal løses på ett og samme sted.

Visjon for Torvet:

  • Torvet skal være både åpent og intimt
  • Torvet skal støtte opp om byens identitet – både byens historie og framtid
  • Torvet skal først og fremst fungere godt i hverdagen og kunne innrettes til events
  • Torvet skal være mangfoldig, skape opplevelser og understøtte handel
  • Torvet skal være byens hjerte, og forbinde byens byrom i et samlet nettverk.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!