Logo Torget

Nabomøter med byggeledelsen avlyses

11.03.2019

Det er liten interesse for å møte byggeledelsen på Torvet til faste møter på anleggsbrakka, første  tirsdag hver måned. Ingen har møtt så langt i år, og møtene avlyses.

Hensikten med brakkemøtene har vært å tilby direkte og effektive møtepunkter hvor næringsliv og berørte kan få svar på spørsmål knyttet til fremdrift – og faseplaner, samt ombyggingen på Torvet generelt.

Etter at tilbudet ble etablert i juni 2018, ble hyppighet og tidspunkt etter nyttår endret pga lav interesse. Møtene ble omgjort til månedlige, og tidspunkt ble lagt utenom butikkenes åpningstid, uten at det har hatt effekt på oppmøtet.

Selv om møteserien avlyses, er det som alltid bare å ta kontakt med byggeledelsen dersom noen har spørsmål vedrørende arbeidet på Torvet, og vi stiller gjerne opp på møte eller befaring hvis det skulle være behov for det.

Hver mandag fra kl. 12.00 – 12.30 er det fremdeles mulig å møte byggeledelsen på befaring rundt byggegjerdet.

Vel møtt!

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!