Logo Torget

Gangpassasje på skrå over Torvet må stenge

19.03.2019

De mest omfattende gravearbeidene i mars og april foregår på den sørlig siden av Torvet, det vil si i området utenfor Hornemansgården, Matzowgården og bort til Dnb-bygget. Det er satt opp en midlertidig gangbro langs Dnb for adkomst Torvet fra Munkegaten.

På nordsiden frigis stadig mer plass til fotgjengere etter hvert som det nye skiferdekke legges ferdig.

Så langt det er mulig skal gangpassasjen tvers over Torvet, fra scenen til Kongens gate øst, være åpen. I mars har dette vært utfordrende, og det har i korte perioder vært nødvendig å stenge passasjen på grunn av kryssende anleggstrafikk. Åpning/ stenging kan oppleves forvirrende for gående, og trafikkvakter og sperringer har dessverre ikke blitt respektert.

Anbefaler stenging

I tiden fremover blir det lasting og hyppig anleggstrafikk inn til Torvet fra Kongens gate øst. For å unngå farlige situasjoner, har Trondheim kommune som byggherre besluttet å stenge gangpassasjen. Dette etter anbefaling fra ekstern SHA-koordinator (sikkerhet, helse – og arbeidsmiljø).

Gangpassasjen over Torvet stenges fra 19. mars til 12. april.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!