Logo Torget

Her vil det graves mest fram til sommeren

31.01.2019

Vinteren og våren 2019 vil de største og mest omfattende gravearbeidene foregå i Munktgata sør, det vil si i området ved Dnb-bygget, bort til Matzowgården og videre til Hornemansgården. Her skal de to siste av totalt fire tekniske rom bygges, i tillegg til en underjordisk støttemur.

Les også: Torvet bygges smart, robust og fremtidsrettet

Slik blir Torvet – se bildegalleri og les mer om utformingen!

Gangbro

En midlertidig gangbro er satt opp på hjørnet av Dnb-bygget. Her er det tredje tekniske rommet under bygging, og arbeidet foregår helt inntil grunnmuren på Dnb-bygget. Gangbroen erstatter fortauet, og gjør det mulig å gå fra Torvet og opp Munkegata eller inn til Tinghusplassen.

Gangbroen blir stående fram til graving og støping er ferdig til sommeren. Gravingen overvåkes av arkeologer fra NIKU som følger med på om det dukker opp funn av interesse underveis.

Det siste tekniske rommet skal bygges på sørøstre kvadrant utenfor Hornemansgården.

Les: Skiferleggingen er i gang!

Underjordisk støttemur

Parallelt vil det også graves for å gjøre ferdig siste del av støttemuren under bakken. Muren er viktig å få på plass fordi den skal hindre utgliding og ødeleggelser på toppdekket hvis det oppstår behov for å reparere kabler og vann- og avløpsledninger på utsiden av torvflata etter at ombyggingen er ferdig. Muren blir ca. 260 meter lang, opp til 3,7 meter høy og 25 cm tykk.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!

Midlertidig gangbro et satt opp ved hjørnet på Dnb-bygget. Under bygges det tredje tekniske rommet på Torvet.