Logo Torget

Nytt tidspunkt for faste brakkemøter

12.12.2018

Siden i juni 2018 har det vært mulig for gårdeiere og næringsliv rundt Torvet å møte byggeledelsen på brakka og i forbindelse med berfaringsrunder rundt byggegjerdet. Hensikten har vært å tilby direkte og effektive møtepunkter hvor alle berørte kan få svar på spørsmål knyttet til fremdrift – og faseplaner, samt ombyggingen på Torvet generelt. 

Les: Møt byggeledelsen på brakka
Les: Datoer for brakkemøter høsten 2018

Det er liten interesse for tilbudet. Noen tilbakemeldinger har vært knyttet til tidspunkt, da møtene fram til nå er holdt etter at butikkene har åpnet for dagen. Fra nyttår ønsker vi derfor å endre klokkeslett og hyppighet på brakkemøtene. 

Møtene endres til månedlige møter og vil holdes tirsdager klokken 09, første tirsdag i måneden. Første møte, pga helligdag, blir 08.01.19. Deretter første tirsdag hver måned i 2019. Sted: anleggsbrakka utenfor Hornemansgården.

Vel møtt!

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!