Logo Torget

Forserer arbeidet på deler av Torvet

13.11.2018

Gravearbeidet utenfor Døgnvill forseres for å bli raskere ferdig med inngangspartiet til restauranten, og for å gjøre fremkommeligheten for næringsliv og publikum bedre.

– Vi har revet den gamle trafoen som lå under bakken utenfor Døgnvill. I forbindelse med dette arbeidet ble rampen for rullestolbrukere ødelagt. Rampen må bygges opp på nytt, og for å få fortgang i arbeidet, jobber vi nå ut over normal arbeidstid for å få denne på plass så fort som mulig, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Ettermiddagsskift

Entreprenøren vil jobbe ut over ettermiddagen fire dager i uken til arbeidet er ferdig, mellom klokken 15.30-19. Forseringen skal gjøre ulempene for forretningsdrivende og publikum mindre.

Det jobbes også ekstra i Sommerveita, som etter planen skal åpnes for gjennomgang igjen fra 1. desember. Veita oppgraderes med nye vann- og avløpsledninger, nytt asfaltdekke og tilkobling for høyspentkabler. Les mer om arbeidet her.

Saken er oppdatert 06.12 med følgende tekst:

I samråd med gårdeier og driver, fortsetter arbeidet med skiferlegging i Munkegata, langs Recidencebygget, Øx og ned til Burger King, også etter 1. desember. Området langs fasaden her vil derfor ikke bli tilgjengelig før arbeidet er ferdig 14. desember. Her jobbes det ettermiddagsskift, samt lørdager.

Her finner du alle nyhetene om Torvet.

Se bildekarusell og les mer om hvordan det nye Torvet blir!

Arbeidet med skiferlegging i Munkegata pågår for fullt. Utenfor Recidensebygget er det Altaskifer som skal pryde fortauet.