Logo Torget

Status og fremdrift på Torvet fram til jul

15.10.2018

Torvet-prosjektet er inne i en hektisk fase og det er mye som skal gjøres før julesesongen starter. Fra 1. desember skal anleggsarbeidet trekkes bort fra fasadene for å frigjøre mer plass til byliv og julehandel. Derfor er det nødvendig å ferdigstille arbeid som ikke kan gjøres i vinter nå. Entreprenøren utfører flere arbeidsoppgaver samtidig, og her følger en oversikt over hva som skjer fram til jul.

Les: Kongens gate er ferdig og klar til bruk!

Kulvert

1: To fordrøyningsbasseng
2: Fire tekniske rom
3: Nettstasjon
4: Kulvert under Torvet
5: Støttemur

Arbeidet med den underjordiske tunnelen/kulverten har kommet langt og fortsetter sørover på tvers over Torvet (retning Nidarosdomen). Graving og støping startet nord i Munkegata, omtrent utenfor Residencebygningen. Kulverten skal avsluttes omtrent ved Forenedebygget, og skal forbindes med et teknisk rom i Munkegata. Oppstart for bygging av teknisk rom er planlagt fra nyttår.

Kulverten blir 115 meter lang, nesten fire meter høy og ca. tre meter bred.

Se illustrasjoner og les mer om hvordan Torvet blir! Bruk menyene for å bli kjent med tankene bak utformingen.

Utvidet anleggsområde og forsinkelser

For å holde den planlagte framdriften, og unngå utsatt ferdigdato, bør arbeidet med kulverten være ferdig et godt stykke sørover før vinteren. Prosjektledelsen har derfor gitt entreprenøren rom for å utvide anleggsområdet mot Trondheim Torg.

Samtidig er det forsinkelser knyttet til arbeid som gjøres i området nordvest på Torvet, mellom Burger King, Stiftsgården og Nordea. Forsinkelsene skyldes blant annet ukjent spunt i grunnen, skifting av dårlige avløpsledninger samt feil med leveranser til fordrøyningsbassenget. Dette arbeidet skal gjøres ferdig før 1. desember.

Denne forsinkelsen, samt at det er gitt tillatelse til å utvide anleggsområdet for kulvert sørover, gjør at byggeplassen på Torvet nå utgjør et større areal enn planlagt. Se også faseplan for perioden 01.09 – 01.12.18 nederst i saken.

Riving av gammel trafo og drift av ny

Arbeidet med å rive en gammel trafo under bakken ved Døgnvill startet i uke 41. Samtidig skal den nye nettstasjonen som er bygget under bakken i Kongens gate startes opp. Denne inneholder blant annet to trafoer med nytt høyspentnett. Arbeidet med riving og oppstart er omfattende og krever mye logistikk. Arbeidene med omkobling utføres av Trønderenergi Nett. Arbeidet med underjordisk støttemur i dette området er også omfattende, og entreprenøren har fått beskjed om å forsere arbeidene for å minimere ulempene for næringsdrivende.

Skiferleggingen er i gang

Det nordøstlige hjørnet av Torvet, langs Sommergården og Kongens gate 16-18, var først ute da arbeidet inne på torvflata startet i april i år. Seks måneder etter er byggegropen lukket og overflaten dekket med drensbetong. Nå er arbeidet med å legge skifer på toppen allerede i gang.

– Vi jobber på ulike deler av Torvet samtidig, og det er veldig godt å se at natursteinen nå kommer på plass. Det er gledelig at folk nå så smått kan begynne å se for seg hvordan det nye golvet på Torvet vil bli, sier prosjektleder Marit Solum.

Nytt byggegjerde for sikkerheten til publikum

For å ivareta sikkerheten for fotgjengere er det nødvendig å gjerde inn området mellom brakkeriggen og der det skal graves for å fortsette kulverten sørover. Passasjen holdes, så langt det lar seg gjøre, åpen utenfor entreprenørens arbeidstid.

I tillegg til at anleggsområdet på Torvet er utvidet, det også satt i gang tilleggsarbeider i Sommerveita. Dette arbeidet utføres i faser hvor det i perioder er behov for å stenge veita helt for gjennomgangstrafikk. Les saken om arbeidet i Sommerveita her.

Julemarkedet 

Julemarkedet skal arrangeres også i år, og blir flyttet til området rundt Nordre gate og Kongens gate. Lavvoene plasseres i Kongens gate utenfor Hornemansgården, mens teltet til Bondens marked plasseres i Kongens gate foran Tordenskioldsparken. Salgsbodene blir å finne i øvre del av Nordre ned til Dronningens gate.

Faseplan for perioden 01.09 – 01.12.18

Faseplan for perioden 01.12.18 – 01.01.19
Anleggsarbeidet trekkes lenger bort fra fasadene i julesesongen.