Logo Torget

Nye Kongens gate klar til bruk!

17.09.2018
Første byggetrinn i Torvetprosjektet var Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet. Den delen stod ferdig høsten 2018 og ble grønnere og fikk betydelig bredere fortau enn før oppgraderingen.

Første byggetrinn i Torvet-prosjektet er ferdig! Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet er blitt grønnere og fortauene betydelig bredere enn før oppgraderingen. Der hvor det før lå brostein er det nå lagt altaskifer. Brosteinen gjenbrukes i møbleringssonen utenfor, og der hvor det før kjørte biler, kan du nå ta en pust i bakken på en av flere nye trebenker. Denne sonen har også fått nye trær som omkranses av stauder, noe som gjør at hele gateløpet fram til torvflata framstår som grønn og frodig.

– Denne delen av Kongens gate ble fin og vi er svært fornøyd, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Forlengelse av Torvet

Opprustingen av den vestlige delen av Kongens gate mot Torvet har vært en viktig del av det omfattende arbeidet med å fornye hele Torvet. Gata ligger sentralt plassert mellom bussgata Prinsens gate og byen. Kollektivknutepunktet i Prinsenkrysset er stoppested for mange som besøker Torvet. For å gjøre adkomsten lettere, er fortauene gjort bredere og trerekka er flyttet lenger fram. Før ombyggingen sto trerekka tett inntil bygningene og fortauet var smalt. I tillegg kastet trærne en god del skygge inn mot fasadene.

– Dette området har i utgangspunktet de beste klimatiske forholdene med god sol og lite vind. Ved å flytte trerekka og gjøre fortauene bredere mener vi dette vil ha en positiv effekt på bylivet da fasadene blir mer attraktive for opphold. Gata blir en forlengelse av Torvet og kan også brukes til arrangement, sier Solum.

Se hvordan Torvet blir!

Sykkelparkering og nytt toalett

I denne delen av Kongens gate vil du også finne nye sykkelstativer, både til din egen sykkel og bysykler. Sykkelstativene er plassert på begge sider av gata, i samme sone som trær og benker. Stasjonen for bysykler kommer utenfor Trondheim Torg, men blir ikke ferdigstilt ennå. Her er det også bygget et nytt offentlig toalett som erstatter det som tidligere sto i Munkegata.

Gatevarme = isfrie fortau

I tillegg til nye gate- og fortauslinjer har denne delen av Kongens gate fått nytt vann- og avløpssystem, samt annen teknisk infrastruktur som drenering, fordrøyningsbasseng og gatevarme. Et snøsmelteanlegg vil sørge for at kant – og gangsoner samt fortauene i Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet holdes isfrie. Det blir lagt til rette for at også hele torvflata kan holdes isfri i perioder.

Det blir fortsatt mulig å kjøre inn Kongens gate og ned Bersvendveita.

Les også: Fire meter høy nettstasjon under bakken

Les også: Dette skal gjøres i Kongens gate

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!