Logo Torget

Større plass langs fasadene i sommer

01.06.2018

1. juni går arbeidet med å fornye Torvet inn i sommerfasen. Det betyr at byggearbeidet trekkes lenger unna fasadene. Fram til 1. september blir det større plass for både publikum og næringsliv langs bygningene som omkranser Torvet.

Se illustrasjoner: Slik blir Torvet etter fornyingen!

Åpner langs Sommergården

Fra 1. juni blir det også mulig å gå langs Sommergården igjen. Gangpassasjen har vært midlertidig stengt siden 3. mai. Dette skyldes etablering av ny kum og vann- og avløpsledninger langs gården. Grøftene ble dype og graveskråningen for bratt til at det var forsvarlig å holde gangpassasjen åpen for fotgjengere.

– Vi beklager ulempen dette har ført til for butikker og restauranter i kvartalet. I denne perioden har det vært mulig å komme seg til Sommerveita via Nordre gate og Stiftsgårdsparken, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Hvis alt går etter planen skal det åpnes for personbiler fra 15. juni.

Uteserveringer

Gangbroen som i vinter ble satt opp langs restaurant Døgnvill i Kongens gate er nå tatt ned. Området har fått midlertidig asfaltdekke, og restauranten kan åpne en ca 40 kvadratmeter stor uteservering 1. juni. Frati er allerede i gang.

I rute i Kongens gate

Arbeidet med å bygge fordrøyningsbasseng, nettstasjon og nye vann- og avløpsledninger i Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet er ferdig. Byggegropene er lukket og arbeidet med å legge skifer har startet.

– Nå begynner vi å se konturene av hvor fint det blir når arbeidet er ferdig. Det blir mye romsligere inn mot fasadene, og Altaskiferen som legges på de brede fortauene blir skikkelig fin, sier Solum.

Torvet i sommer

Arbeidet med å fornye byens storstue fortsetter gjennom hele sommeren. Dette gjøres for å holde fremdriften oppe. Alle arrangementene som vanligvis holdes inne på torvflata er flyttet. Det er vurdert om det hadde vært mulig å holde større deler av Torvet åpent for arrangement under ombyggingen, men dette ville ha komplisere byggearbeidene, gitt høyere kostnader og gått utover allmenn ferdsel. Optimal fremdrift og en effektiv byggeperiode er også mest gunstig for handel og næringsliv i Midtbyen.

Les også: Sjekk hvor Torvet-arrangementene flyttes!

Arbeidet med å legge Alta-skifer i Kongens gate er godt i gang.