Logo Torget

Arbeid i Prinsenkrysset 29.06-02.07

28.06.2018

Store deler av Torvet blir isfritt om vinteren når ombyggingen er ferdig. Et snøsmelteanlegg vil sørge for at kant – og gangsoner samt fortauene i Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet holdes isfrie. Det blir lagt til rette for at også hele torvflata kan holdes isfri i perioder.

Snøsmelteanlegget skal kobles på fjernvarme som hentes fra Prinsenkrysset. Arbeidet med påkobling skal skje fredag 29. juni fra klokken 19 og fram til mandag 2. juli klokken 06. Arbeidet vil pågå hele døgnet. Fjernvarme skal også legges inn til noen av bygningene rundt Torvet. Anlegging av fjernvarme fram til Torvet utføres for Statkraft Varme AS.

Hoteller og næringsliv i området er informert om arbeidet. I samråd med politi, AtB, Statens vegvesen og andre berørte skal arbeidet gjøres så raskt og effektivt som mulig, og begrenses til en helg. Alternativet ville vært uker med nattarbeid.

Stengt for privatbiler

Prinsenkrysset blir stengt for privatbiler i perioden 29.06 fra klokken 19 og fram til mandag 02.07 klokken 06. Det skiltes ved alle innfartsårer til sentrum.

Åpent for buss

Prinsenkrysset holdes åpent for gjennomkjøring for utrykningskjøretøy og buss i rute i hele perioden. Holdeplassene i Kongens gate, K1 og K2, blir midlertidig stengt og kan ikke benyttes. Bussene vil kjøre via Dronningens gate.

For mer informasjon om holdeplasser, se AtB sin hjemmeside.

Gangtrafikken skal opprettholdes.

– Vi beklager ulempen veiarbeidert medfører. Vi konsentrerer arbeidet til en helg, og har i samråd med alle berørte parter landet på at dette er en bedre løsning enn nattarbeid som vil strekke seg over uker, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Les flere nyheter om Torvet i Trondheim

Se hvordan Torvet blir når arbeidet er ferdig