Logo Torget

Informasjonsmøte om byggestart

22.03.2018

Det nærmer seg oppstart for bygging inne på selve torvflata. I den forbindelse inviterer Trondheim kommune og Torvet-prosjektet til informasjonsmøte for å orientere om planer og framdrift.

Gårdeiere, forretningsdrivende, naboer og andre som berøres av byggingen på Torvet inviteres til informasjonsmøte på Rådhuset 10. april.

Det blir gitt informasjon vedrørende byggeplass, adkomst, varelevering og hvordan man kan bevege seg på Torvet i byggeperioden. Det blir også orientert om status for første byggetrinn som pågår i vestre del av Kongens gate.

Les mer og se bildegalleri av nye Torvet her!

Informasjonsmøtet holdes tirsdag 10. april klokken 09-10 i Storsalen på Rådhuset, Munkegata 1, 2. etg.

Informasjonskanaler under byggeperioden

Torvet-prosjektet har egen nettside, og her inne vil vi legge ut informasjon, nyheter, nabovarsel og bilder fortløpende. Vi sender også ut nyhetesbrev til alle som er interessert i å holde seg oppdatert om hva som skjer på Torvet i de ulike byggefasene. Påmelding gjøres via nettsiden, og du finner påmeldingsboksen i grønt felt nederst på hver nettside.

I hele byggeperioden vil kommunens byggeledere samt entreprenør formidle nyttig og viktig informasjon om prosjektet til dere som blir berørt i det daglige.

Framdrift

April 2018: anleggsstart torvflata. Omfattende omlegging og bygging av teknisk infrastruktur.
Tidlig 2019: Kongens gate fram til Nordre.
Vinter 2019: arbeidet med belegningsstein gjøres ferdig.
Vår 2020: planting av blomster og trær.
Ombyggingen skal være ferdig sommeren 2020.