Logo Torget

Torvet byggetrinn 2 – anbudskonkurranse

18.12.2017
Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i hjertet av byen (

Trondheim kommune ved Kommunalteknikk inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av entreprisen til byggetrinn 2 av Torvet.

Omfang

Formålet med anskaffelsen er å kontrahere entreprenør for gjennomføring av andre byggetrinn på Torvet. Denne entreprisen utgjør hoveddelen av arbeidet som skal gjøres.

Leveransen omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torvet. Innenfor dette området skal det anlegges nye gate- og fortauslinjer, hele Torvet skal få nytt dekke og ny fast møblering. I tillegg skal teknisk infrastruktur fornyes med teknisk kulvert, vann, avløp, drenering, overvannshåndtering, gatevarme etc.

Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.

Første byggetrinn startet i oktober og vil pågå fram til mars 2018. Oppdraget omfatter grunnarbeider i Kongens gate mellom Prinsens gate og Torvet.

Stort ansvar 

Torvet er Trondheims største og viktigste byrom. Det hviler derfor et stort ansvar på alle involverte for å sikre at prosjektet blir utført med den kvaliteten som byens innbyggere forventer og fortjener. Det skal bygges en plass med 100-års perspektiv. Derfor skal anlegget gjennomføres med et ekstra fokus på nøyaktighet og kvalitet, både i prosjektering og utførelse.

Kunngjøring Doffin (krever innlogging)

Les alle nyhetene fra Torvet her!

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!