Logo Torget

Gir plass til julemarkedet

12.12.2017

Brostein, rør og avfallskontainere er ryddet vekk og byggegjerdet trukket tilbake slik at anleggsarbeidet i Kongens gate ikke skal være til hinder for årets julemarked.

– Under planleggingen av det nye Torvet har vi lagt vekt på at anleggsarbeidet skal ta spesielt hensyn i perioder som er viktige for næringslivet. Derfor har entreprenørens riggområdet nå i desember blitt fjernet og det er funnet alternative plasser å lagre utstyr på, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Byggegjerdet er trukket så godt ut av torvflaten som mulig for å gjøre tilgjengeligheten bedre. Riggplassen brukes til lagring og gjerdet flyttes tilbake når julemarkedet er over.

Les alt om julemarkedet her!

Våren 2018 starter arbeidet med selve torvflata, og det jobbes med å finne nye arealer for neste års julemarked.

Trekker arbeidet bort fra fasadene

Gjennom hele byggeperioden fram til Torvet står ferdig i 2020 skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale. I sommerhalvåret skal det kun jobbes på deler av Torvet og arbeidet skal trekkes bort fra fasadene.

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det kan arbeides på store deler av Torvet med unntak av nødvendige gangpassasjer, sommerfaser (01.06 – 01.09) og julehandelsfaser (01.12 – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca. seks til ti meter inntil byggene gjøres tilgjengelig.

– Vi er opptatt av at næringslivet skal slippe å bli heftet mer enn nødvendig av anleggsarbeidet. Vi prøver å tilpasse så langt det lar seg gjøre uten at det går betydelig ut over framdrift og økonomi, sier Solum.

Se illustrasjoner og les om planene for Torvet her.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!