Logo Torget

Slik blir Torvet i Trondheim i 2020

16.10.2017
Torvet har fått mange og gode offentlige sitteplasser, både langs husveggene og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

I oktober starter arbeidet med å fornye Trondheims viktigste byrom. Torvet skal oppgraderes, og når det står ferdig sommeren 2020, vil alle som bruker Midtbyen møte et ryddig og verdig torg utformet for å gi en ny og bedre ramme for både handel, marked, aktiviteter, konserter, uteservering og opplevelser.

– Ombyggingen skal styrke Torvet sin posisjon som et levende og pulserende sted i Midtbyen. Torvet er byens naturlig midtpunkt og skal bli en møteplass som byr på gode opplevelser for alle, sier prosjektleder Marit Solum.

Les mer om hvordan nye Torvet skal styrke bylivet her!

Stramt, verdig og varig

Hovedelementene i utformingen av nye Torvet er uendret fra første gang planene ble vedtatt av Bystyret i 2012. Få, men sterke elementer skal gi en god og tydelig ramme for liv og aktivitet som skal foregå på Torvet i et 100-årsperspektiv.

En aktiv kantsone, et robust og pent natursteindekke og mange gode sitteplasser er de viktigste elementene i planen.

For å ivareta Torvet som byens paradeplass og festarena kreves en varig og verdig utforming som tåler tidens tann. Møblene bygges i granitt, et materiale som kan stå ute i mange år uten at uttrykket forringes. Torvet vil få et helt nytt dekke i naturstein.

Tilrettelagt for aktivitet – klargjort for fest

Den viktigste forutsetningen for et fleksibelt torg er den store, jevne flata. Faste møbler, som sitteplasser og bord, vil få en nøye gjennomtenkt plassering slik at det skal være enkelt å bruke plassen spontant uten for mye arbeid og tilrettelegging i forkant.

I visjonen for Torvet heter det at:

 • Torvet skal være både åpent og intimt.
 • Torvet skal støtte opp om byens identitet – både byens historie og framtid.
 • Torvet skal først og fremst fungere godt i hverdagen og kunne innrettes til events.
 • Torvet skal være mangfoldig, skape opplevelser og understøtte handel.
 • Torvet skal være byens hjerte, og forbinde byens byrom i et samlet nettverk.

– Det finnes vel knapt noe annet byrom i Norge hvor så mange funksjoner skal løses i ett og samme rom, sier Solum.

Les mer om viktige føringer for utformingen her!

Solur og kompassrose består

Det store bygolvet, eller dekke, blir flatt og uten kanter og trinn. Kunstner Edith Lundebrekke har utarbeidet mønsteret i golvet, som henter inspirasjon fra trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt. Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater. Fargevekslingen skal brukes til å dele inn den store flata.

Statuen av Olav Tryggvason er et ikon for Trondheim og skal fortsatt stå på sin faste plass. Sammen med soluret blir dette det sentrale midtpunktet, mens kompassrosen og soluret får ekstra detaljer og blir sølja i det nye natursteindekket.

Positiv respons

Planen for Torvet har vært presentert for naboer og andre involverte parter, og tilbakemeldingene har stort sett vært positive. Planen er justert etter innspillene som er kommet. Samtidig har det vært viktig å holde fast på det overordnede plangrepet slik at helheten trer sterkt og tydelig fram.

Disse arbeider med å fornye Torvet:

 • Byggherre: Trondheim kommune
 • Landskapsarkitekt: Agraff AS
 • Tekniske fag: Multiconsult AS
 • Beleggsmønster: Edith Lundebrekke
 • Belysningskonsept: ÅF Lighting
 • Visualisering: Agraff AS / Visualis

Les flere nyheter fra Tovet i Trondheim her!

Ønsker du nyhetsbrev  fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!