Logo Torget

Nye arenaer for arrangement mens Torvet fornyes

19.10.2017

I oktober starter arbeidet med å fornye Torvet. Det vil stå ferdig oppgradert sommeren 2020. Mens anleggsarbeidene pågår vil det ikke være mulig å arrangere marked, torghandel, konserter, demonstrasjoner, 17. mai, idrettsstevner eller andre events her.

Trondheim kommune arbeider sammen med Midtbyen Management for å finne alternative arenaer for arrangement som berøres av byggingen.

– Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Vi har tett og god dialog med arrangørene og har tro på at vi finner gode løsninger, sier avdelingsleder Frank Grønås i Eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Det er vurdert om det hadde vært mulig å holde deler av Torvet åpent for arrangement under ombyggingen, men dette vil komplisere byggearbeidene, fordyre prosjektet og gå utover allmenn ferdsel. Optimal fremdrift og en effektiv byggeperiode vil også være mest gunstig for handel og næringsliv i Midtbyen.

Disse arrangementene berøres av ombyggingen på Torvet i 2018 og 2019:

  • Trøndersk matfestival
  • Toppidrettsveka
  • Julemarkedet 2018
  • Martnan
  • Bondens Marked
  • Vinterlyd
  • Gjenbruksdagen
  • Hot August Nights

De største og mest plasskrevende arrangementene er Matfestivalen og Toppidrettsveka. Det forventes endelig avklaring på hvor disse blir å finne før jul. For de mellomstore arrangementene kan både Festningen, Katedralskolen og Ytre Kongsgård være aktuelle områder.

For mindre arrangement, demonstrasjoner og opprop ser kommunen og Midtbyen Management at Dokkparken på Solsiden, Cicignonsplass og Tordenskioldsparken kan være aktuelle arenaer.

Det arbeides også med å finne gode sentrale plasseringer for torghandlere og matvogner. Dette er foreløpig ikke endelig avklart, men rådmannen forventer at også dette er på plass før jul.

– Trondheim kommune vil i samarbeid med Midtbyen Management sørge for at arrangører bli ivaretatt under byggingen, slik at arrangementene, så langt det lar seg gjøre, kan avholdes, sier Grønås.

Se illustrasjoner og les mer om planene for Torvet her.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!