Logo Torget

Informasjonsmøte om byggestart på Torvet

06.10.2017
Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i hjertet av byen (

Gårdeiere, næringsdrivende og naboer til Torvet inviteres til informasjonsmøte tirsdag 17. oktober klokken 09.00 i Storsalen på Rådhuset, Munkegata 1, 2. etg. Møtet vil omhandle byggetrinn 1 og vil være mest relevant for berørte i Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet, og i Bersvendveita. Tilsvarede informasjonsmøte vil holdes i forkant av byggetrinn 2 våren 2018.

Les mer og se bildegalleri av nye Torvet her!

Informasjonskanaler under byggeperioden

Torvet-prosjektet har egen nettside, og her inne vil vi legge ut informasjon og nyheter fortløpende. Vi sender også ut nyhetesbrev til alle som er interessert i å holde seg oppdatert om hva som skjer på Torvet i de ulike byggefasene. Påmelding gjøres via nettsiden, og du finner påmeldingsboksen i grønt felt nederst på hver nettside.

Når anleggsarbeidet kommer i gang vil kommunens byggeledere sammen med entreprenør formidle nyttig og viktig informasjon om prosjektet til dere som blir berørt i det daglige.

Framdrift

Hele anleggsområdet omfatter Torvet og Kongens gate mellom Prinsens gate i vest til Nordre gate i øst. Arbeidet på Torvet skal være ferdig sommeren 2020.

Byggetrinn 1:

  • Når: oktober 2017 – våren 2018
  • Hvor: Kongens gate fra Prinsens gate og fram til Torvet, samt Bersvendveita.
  • Hva: Nye gate- og fortauslinjer skal anlegges samt nytt vann – og avløpssystem og annen infrastruktur. I tillegg skal det bygges nytt underjordisk rom for høyspent-trafo. Til slutt skal det legges ny anleggsasfalt over hele området. Steinlegging kommer i byggetrinn 2.

Byggetrinn 2:

  • Når: Våren 2018 – sommer 2020
  • Hvor: Torvet og Kongens gate fram til Nordre gate
  • Hva: Omfattende omlegging og fornyelse av teknisk infrastruktur under bakken, steinlegging, møblering og beplantning.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!