Logo Torget

Dette skjer på Torvet i byggetrinn 1

19.10.2017

Neste uke går startskuddet for ombyggingen av Torvet i Trondheim. Sommeren 2020 skal byens storstue og festplass framstå i ny drakt, og blir et åpent, verdig og trivelig møtested for alle som besøker Midtbyen. Torvet er byens viktigste byrom og får en utforming som inviterer til hverdagsliv, handel, uteservering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Se illustrasjoner og les mer om planene for nye Torvet her!

Kongens gate blir ny

Første byggetrinn vil pågå fram til mars 2018 og omfatter Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet, samt Bersvendveita. Anleggsområdet blir gjerdet inn og blir kun tilgjengelig for entreprenør. Innenfor dette området skal det anlegges nye gate- og fortauslinjer, nytt vann- og avløpssystem i tillegg til annen teknisk infrastruktur som drenering, fordrøyningsbasseng og gatevarme. Det skal tas ned sju trær som blir erstattet med nye senest våren 2020.

I tillegg skal det bygges nytt underjordisk rom for høyspent-trafo. Til slutt skal det legges ny anleggsasfalt over hele området. Steinlegging kommer i byggetrinn 2.

Les mer om det omfattende arbeidet som skal gjøres under bakken.

Trygge inngangsparti

Fortauet langs kjøpesenteret Trondheim Torg holdes åpent gjennom hele byggeperioden og arbeidet skal ikke hindre tilgang til inngangspartiene. Også på motsatt side blir fortauet holdt åpent, unntatt i korte perioder etter avtale. Det skal skiltes godt slik at det skal være lett å orientere seg. Næringsdrivende som blir mest berørt gis mulighet til å reklamere for virksomheten på byggegjerdet.

– Vi er opptatt av at næringslivet skal slippe å bli heftet mer enn nødvendig av anleggsarbeidet. Vi har god dialog og følger opp med egne møter for dem som blir mest berørt, sier prosjektleder Marit Solum.

Les også: Informasjonskanaler i byggeperioden

Varelevering

Øvre del av Bersvendveita mot Kongens gate blir stengt fram til arbeidet med å legge ny avløpsledning er ferdig. Det er satt av fire uker til dette arbeidet. Innkjøring for varetransport, utrykningskjøretøy og personbiler til Bersvendveita må i denne perioden gjøres fra Dronningens gate. Det kan ikke utelukkes at Bersvendveita kan bli helt stengt som følge av uforutsette hendelser.

For butikker og restauranter som har varelevering i Kongens gate blir det gjort tilpasninger på stedet slik at varene kommer fram. Anleggs- og byggeledere vil være tilgjengelig for forretningsdrivende i det daglige, og entreprenøren skal så langt det lar seg gjøre tilpasse både varelevering og adkomst for kunder og ansatte.

Anleggskontor

Et anleggskontor med fire brakker fordelt på to etasjer blir satt opp i Munkegaten utenfor Residence-bygget. Alt arbeid knyttet til anleggsvirksomheten i første byggetrinn vil bli koordinert herfra. Byggetrinn 1 er delt i seks byggefaser.

Torvet er Trondheims største og viktigste byrom. Det hviler derfor et stort ansvar på alle involverte for å sikre at prosjektet blir utført med den kvaliteten som byens innbyggere forventer og fortjener. Torvet bygges i et hundreårsperspektiv, og arbeidet som gjøres skal gjennomføres med et ekstra fokus på nøyaktighet og kvalitet, både i prosjektering og utførelse.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!

Anleggskontoret skal settes opp på p-plassen utenfor Residence-bygget.