Logo Torget

Kontraktsignering for Torvet byggetrinn 1

15.09.2017

Trondheimsentreprenør Søbstad AS har fått i oppdrag å utføre arbeidet med første byggetrinn i Torvet-prosjektet.

Entreprisen ”Torvet i Trondheim, Kongens gate vest” er første del av oppgraderingen av Torvet og omfatter området fra Prinsens gate og inn mot torvflata. Innenfor dette området skal det anlegges nye gate- og fortauslinjer og fornyelse av teknisk infrastruktur (vann, avløp, drenering, overvannshåndtering, gatevarme etc.)

I tillegg skal det bygges nytt underjordisk rom for høyspent-trafo. Til slutt skal det legges ny anleggsasfalt over hele området. Steinlegging kommer i byggetrinn 2.

Søbstad AS fikk oppdraget i konkurranse med to andre trondheimsentreprenører.

Lurer du på hvordan Torvet blir? Les og se illustrasjoner her!

Stort ansvar

Torvet er Trondheims største og viktigste byrom. Det hviler derfor et stort ansvar på alle involverte for å sikre at prosjektet blir utført med den kvaliteten som byens innbyggere forventer og fortjener. Torvet bygges i et 100-års perspektiv, og arbeidet som gjøres skal gjennomføres med et ekstra fokus på nøyaktighet og kvalitet, både i prosjektering og utførelse.

Framdrift

Arbeidet med Kongens gate vest starter i løpet av oktober. Første byggetrinn går fram til mars 2018.  Arbeidet med selve torvflata starter i april 2018, og denne entreprisen kunngjøres i desember. Torvet skal stå ferdig i juni 2020.

Les flere nyheter om Torvet her!

Video: Her ser du gateløpet Kongens gate vest. Byggetrinn 1 starter ved
Prinsenkrysset og går fram til torvflata.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!