Logo Torget

Gjennomføringen av Torvet vedtatt

05.09.2017
Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i hjertet av byen (

Bystyret vedtok 31. august å bevilge 390 millioner kroner til fornyelsen av Torvet i Trondheim. Det betyr at arbeidet med byens største og viktigste byrom starter i løpet av høsten. Prosjektet omfatter hele torvflata mellom bygårdene samt Kongens gate fra Prinsenkrysset og bort til Nordre gate. I Munkegata avgrenses prosjektet i nord ved Burger King og i sør ved innkjøringen til Tinghusplassen bak Trondheim Torg.

Prosjektet finansieres med 84 millioner kroner i tilskudd fra Miljøpakken. I tillegg bidrar eksterne bidragsytere og eiere av infrastruktur på Torvet. 306 millioner kroner finansieres gjennom låneopptak.

Dette skal gjøres:

Les mer og se illustrasjoner av Torvet her!

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!