Logo Torget

Utgravinger ved Hornemansgården

08.05.2017

I høst skal NIKU gjennomføre de siste arkeologiske utgravingene ved Hornemansgården på Torvet. Arbeidet starter i august etter at Matfestivalen er ferdig. Det er arealet inntil Hornemansgården som nå blir gjenstand for nærmere undersøkelser. Arbeidet vil pågå i fem-seks uker.

Utgravingene blir ikke like omfattende som i 2016, da hele den sørøstre kvadranten ble gravd opp.

Høstens utgraving er under planlegging og arkeolog Ian Reed håper at undersøkelsene kan gi oss flere opplysninger om hva som har foregått i området før år 1000.

Her kan du lese mer om utgravingene i 2015/2016 og hva som er funnet så langt.