Logo Torget

Planlegging av byrom med fullskala tester

05.05.2017

Hvordan kan et byrom utformes slik at det både blir funksjonelt og et godt sted å være for alle som bruker det?

1:1-tester

Trondheim kommune har satt seg klare mål for hvordan utvalgte steder i Midtbyen skal bli mer attraktive, levende og tilgjengelige for folk. Dette er nedfelt i byromsstrategien som ble vedtatt i desember 2016.

Et av virkemidlene er å gjennomføre såkalte 1:1-tester, det vil si sette i verk tiltak som testes ut i fullskala format. Hensikten er blant annet å se hvordan folk begynner å bruke byrommet etter at fysiske midlertidige endringer er gjort. Folk vil også få mulighet til å si sin mening gjennom brukermedvirkning og tilbakemeldinger de måtte ha.

Testing i fullskala format vil gjøre et byromsprosjekt godt synlig og kan være med på å skape interesse rundt utformingen. Til slutt vil slike tester gi et bedre og sikrere grunnlag for politiske beslutninger.

Nysgjerrig på hvordan det nye Torvet blir? Se illustrasjoner her!

Torvet som eksempel

Torvet er byens viktigste byrom og skal i løpet at de neste årene få en etterlengtet oppgradering. Det nye Torvet skal dekke mange funksjoner og skal blant annet invitere til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

For å få en pekepinn på hva som vil fungere er det gjennomført flere fullskalatester på ulike tidspunkt i planleggingen. På bakgrunn av dette har Trondheim kommune laget en veileder for hvordan slike tester kan brukes i forbindelse med utforming av større og mindre byrom.

– Tester i 1:1-format kan gi oss verdifull informasjon om hvordan tiltakene vi planlegger vil virke inn på bruken av byrommet. Ved å sette ut benker, tegne opp nye gangbaner eller skifte underlag vil vi kunne se hvordan folk faktisk forholder seg til endringene vi tenker å gjennomføre, sier overlandskapsarkitekt og prosjektleder for Torvet i Trondheim, Marit Solum.

LAST NED: Her kan du laste ned Veilederen for byrom

Gir verdifull informasjon

Siden august i fjor er ulike leggemetoder og naturstein til et framtidig nytt dekke på Torvet testet på Nyhavna i Trondheim. Dette er testing i fullskala format og hensikten er å studere hvordan tung belastning, ulike årstider og svingende temperatur påvirker natursteindekket. Ulike fargenyanser for å få fram et spesielt mønster skal også testes.

– Vi gleder oss veldig til å se resultatet. Det gir selvsagt også stor trygghet for det endelige prosjektet at viktige løsninger som dette kan testes ut i 1:1-format før de endelige planene lages, sier landskapsarkitekt i Agraff AS, Trond Heggem.

Testingen gjøres i samarbeid med Sintef og er unikt i sitt slag i Norge.
Les mer om testfeltet her:

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!