Logo Torget

Foreløpig fremdriftsplan for Torvet

31.03.2017
Statuen av Olav Tryggvason har fått ny og større granittkant rundt sokkelen. Sokkelen har i alle år vært et kjent samlingspunkt og er nå blitt enda mer attraktiv med ny utforming. Vannelementer gir nytt og stemningsskapende særpreg og inviterer til lek (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Byens storstue og festplass skal fornyes og vil i 2020 framstå i ny drakt. 28. februar fikk gjennomføringsplanen politisk tilslutning i formannskapet, og planlagt oppstart er satt til oktober 2017. Her kan du lese protokollen og saksframlegget.

Anleggsarbeidet er omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som i dag. Den planlagte fremdriften er som følger:

  • Oktober 2017: planlagt anleggsstart første fase Kongens gate Vest
  • April 2018: anleggsstart andre fase, selve Torvet og fra tidlig 2019 Kongens gate øst
  • November 2019: planlagt ferdig alt dekke med belegningsstein
  • Våren 2020: komplettering med vegetasjon etc.
  • Juni 2020: åpning

Det er laget forslag til faseplaner som vil bli revidert fortløpende etter hvert som nye momenter kommer til. I alle faser skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale.

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det arbeides på hele Torvet med unntak av nødvendige gangpassasjer, sommerfaser (01.06 – 01.09) og julehandelsfaser (01-12 – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca 6-10 meter inntil byggene er gjort tilgjengelig.

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!