Logo Torget

Tester seg fram til nytt golv på Torvet

03.08.2016
Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i hjertet av byen (

Trondheim kommune går grundig til verks for å finne ut hvordan golvet på det nye Torvet skal bli så solid som mulig. Golvet som blir lagt skal ligge i flere generasjoner, og derfor forskes det nå på hvilke materialer og metoder som skal brukes.

– Steindekket på det nye golvet er det mest sentrale elementet ved hele fornyingen av Torvet, sier prosjektleder i kommunen, Yngvar Gladsø.

I vår vedtok formannskapet at arbeidet med å fornye Trondheims viktigste byrom skal fortsette, og kommunens ambisjon er å skape et verdig, funksjonelt og varig torg hvor det legges til rette for både hverdagsliv og fest. Området som skal steinlegges er på ca. 12 000 kvadratmeter.

– Det finnes vel knapt tilsvarende byrom i Norge som skal brukes til så mange forskjellige aktiviteter, og derfor må underlaget tåle svært mye. Rigging av store scener og utstyr forutsetter tung transport og høy belastning. Samtidig vil vi at golvet skal fremstå pent og funksjonelt for alle som bruker Torvet, sier Gladsø.

Les også: Her er planene for nye Torvet

Tester med Sintef

I samarbeid med blant annet Sintef er det bygd et 100 kvadratmeter stort testfelt på Nyhavna i Trondheim. Her skal det forskes på hvordan underlag og naturstein oppfører seg sammen, og i ulike kombinasjoner, når det blir utsatt for høy belastning og skiftende årstider med variert temperatur.

Til sammen fem ulike underlag skal prøves ut. I tillegg skal forskjellige typer skifer testes slik at mønsteret i dekke kommer klart fram. Ulike leggemetoder skal også undersøkes.

– Målet med testingen er å finne den beste kombinasjonen av underlag og naturstein som gir et varig og solid golv på Torvet, sier Gladsø.

Se video fra testingen på Nyhavna i mai 2017.

Et testfelt på Nyhavna skal brukes for å finne rett kombinasjon mellom underlag, leggemetoder og naturstein til golvet som skal pryde Torvet i Trondheim (Foto: Trondheim kommune).
Forsker på kombinasjoner: Fem ulike underlag er lagt i testfeltet på Nyhavna. I løpet av august toppes feltet med naturstein før området blir utsatt for høy belastning.

Verdifull erfaring

All erfaring fra steinbelagte plasser, gater og torg fra både Norge og andre land viser at kvalitet på stein og solid håndverk er avgjørende for et varig og pent dekke.

– For å sikre at vi får til dette best mulig, har vi søkt erfaring fra andre byer og plasser, og rådspurt mange fagfolk. I tillegg anlegger vi altså et testfelt på Nyhavna.

Testingen skjer ved at området utsettes for hard belastning fra tungtransport fra virksomheter i området. Utrykningskjøretøy fra brannvesenet og vogntog fra Norsk Stål vil daglig kjøre over testfeltet i høst og vinter.

Gladsø mener resultatet fra testingen vil gi viktig kunnskap.

– Undersøkelsene vil forhåpentligvis gi oss svar på hvilke kombinasjoner som vil gi det beste og mest varige resultatet. Dette legger grunnlaget for å gjøre de riktig valgene av underlag, leggemetoder og stein når den tid kommer, sier prosjektlederen.

Trøndersk mønstertradisjon

I forbindelse med testingen er det hentet inn stein fra flere steinbrudd. Dette gir muligheter til å få prøvd ut hvordan ulike nyanser i steinen vil kunne gi det mønsteret som skal skapes i golvet på Torvet.

– Vi planlegger et dekke med mønster inspirert fra trønderåkle. Mønsteret bygges opp med stein i to forskjellige graderinger. I tillegg til å prøve ut oppbygging og holdbarhet, bruker vi derfor også testfeltet til å se hvor mye kontrast som kreves for at vi skal få ønsket effekt av mønsteret, sier landskapsarkitekt Trond Heggem i Agraff AS.

Statuen av Olav Tryggvason skal stå der den alltid har stått. Soluret og kompassrosa skal også bestå og blir selve smykket eller sølja i byromsgolvet.

Heggem er spent på hvilke resultater testingen vil gi.

– Vi gleder oss veldig til å se resultatet. Det gir selvsagt også stor trygghet for det endelige prosjektet at viktige løsninger som dette kan testes ut i 1:1-format før de endelige planene lages, sier landskapsarkitekten.

Se også video fra TV-adressa: Tester nytt gulvbelegg for Torvet

Midtpunktet: Mønsteret i dekket er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Midtpunktet: Mønsteret i dekket er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Visualis).

Framdrift

Testfeltet på Nyhavna blir tatt i bruk så fort det er ferdig steinlagt. Ut over høsten og vinteren skal det belastes med trafikk fra tunge kjøretøy og annen mekanisk påvirkning som tilsvarer det som forventes på det ferdige Torvet.

Videre skal det utarbeides beskrivelser og gjennomføres anskaffelser av både stein og entreprenører så fort vedtak og prosjektering gjør det mulig.

I løpet av 2016 ventes en politisk avklaring i saken om parkeringshus under Torvet. Avgjørelsen vil påvirke framdriften til arbeidet med nye Torvet. Uten parkeringskjeller kan torvet være ferdig oppgradert tidlig 2020.

Her kan du lese rapporten som viser planene for Torvet:

Torvet i Trondheim – detaljert forprosjekt

Disse arbeider med å fornye Torvet:

  • Byggherre: Trondheim kommune
  • Landskapsarkitekt: Agraff AS
  • Tekniske fag: Multiconsult AS
  • Beleggsmønster: Edith Lundebrekke
  • Belysningskonsept: ÅF Lighting
  • Visualisering: Visualis

Ønsker du nyhetsbrev fra Torvet i Trondheim? Meld deg på i grønt felt nederst på siden!