Logo Torget

Nå er arkeologene i gang

23.05.2016

Straks den siste halen av årets 17-maitog hadde forlatt Torvet, startet arkeologene fra Norsk institutt for kulturminneforskning opp med årets utgravinger.

I den første fasen blir området lengst sør undersøkt. Her lå blant annet den ene gaten fra før Cicignons plan fra 1681, nemlig «Smidesgeilan». Mulig vil vi finne nye spor av tidligere virksomhet og bosetting i denne delen.

Følg med på arkeologenes facebookside: Arkeologi på Torvet!