Logo Torget

Arkeologene starter opp igjen

04.04.2016

Bystyret vedtok nå den 31. mars at arkeologiske utgravinger på Torvet kan fortsette i sommer. Hele kvadranten foran Hornemansgården skal undersøkes. Arkeologene rigger seg opp like etter  17. mai, og vil holde på nesten til desember.

På denne fase II av utgravingene på sør-østre kvadrant, forventes å finne rester etter verkstedbygninger, produksjonsutstyr, redskaper og avfall, muligens også håndverkernes bolighus og bakgårder. Det er potensial for å avdekke rester av en bydel som vi foreløpig har svært liten kunnskap om.

Undersøkelsen av sør-østre kvadrant er forventet å gi verdifull ny kunnskap om byens historie.