Logo Torget

Nå starter arkeologiske utgravinger

08.05.2015

Bystyret har nå vedtatt at arkeologiske utgravinger på Torvet kan starte. Riksantikvaren har gitt tillatelse til at ordinære utgravinger kan igangsettes på nordøstre kvadrant. Vi skjermer bruken av Torvet i sommermånedene, og starter opp etter Olavsfestdagene tidlig i august. Denne første del av disse spennende utgravingenene vil ta ca 3 måneder. Deretter vil Riksantikvaren gjøre en ny vurdering av hvordan neste del skal gjennomføres. Foreløpig planlegges dette til sommeren 2016, og vil sannsynligvis omfatte hele sørøstre kvadrant.