Logo Torget

Planprogram vedtatt

25.08.2014

Bygningsrådet vedtok 12. august planprogrammet for reguleringsarbeidet for parkeringsanlegg under Torvet. Med utgangspunkt i programmet lages nå en konsekvensutredning, og deretter vil forslag til regulering sendes inn til første gangs behandling i bygningsrådet. Det skjer utpå nyåret 2015.

Det er kanskje særlig valg av inn- og utkjøringsramper det er knyttet mye diskusjon rundt. Konsekvensutredningen skal drøfte dette grundig, slik at det er mulig å velge en løsning som både sikrer god byform, gode uterom, kulturmiljøene og trafikkavvikling.