Logo Torget

Ny scene i 2014 !

17.03.2014

Illlustrasjon sceneplasseringTorvet er en naturlig arena for små og større opptredener. Bygningrådet ga 26. november 2013 rammetillatelse til ny permanent hverdagsscene på Torvet. Scenen er særdeles fleksibel og er ment for arrangement med opptil 1500 tilskuere. Den nye scenen skal stå omlag der dagens midlertidige er plassert; i kvadranten foran McDonalds og figuren til høyre viser sceneplasseringer i den vedtatte planen. Ny scene er markert med sirkel.
Større arrangement krever rigging av midlertidige mobile scener.  I den vedtattplanen tilrettelegegs det for to mulige plasseringer for slike; markert med firkanter i figuren til høyre.

 

Scenen harmonerer godt med omgivelsene og møblene på sørvestre kvadrantDet store scenetaket er formet i irret og perforerte kobberplater som «svever» på en betongsøyle. Denne konstruksjonen gjør at scenen er retningsløs som element, og kan brukes som scene i flere retninger. Selve scenegulvet er 5 x 7 meter og 80 cm høyt. Dette gulvet kan utvides med standard sceneelementer. Taket er 12 meter i diameter. Rundt hele scenegulvet er det en sittebenk med tredekke som gjør scenen til et attraktivt møtested når den ikke er i bruk som scene. Og det jo relativt ofte. Scene er universelt utformet med rampe som løper opp til scenegulvet langs kanten mot McDonalds. Det planlegges teleslynge under det nye dekket på Torvet, knyttet til mikrofon og høytaleranlegget på den nye scenen.

Anbudsfrist for bygging av scenen er 18. mars 2014 og planlagt anleggsstart ute på Torvet er medio august 2014.

Scenen er tegnet at HUS arkitekter AS som vant designkonkurransen i 2012 og prosjektleder i Trondheim kommune er landskapsarkitekt Magnhild Lunde.