Logo Torget

Torvet skal landes – byen deltar!

11.10.2012

Sintef har oppsummert innspillene som har kommet på nettsidene og i åpne workshops på Torvet 6. juni 2012. Innspillene og rapporten er sentral i arbeidet med videreutvikling av skisseprosjektet som skjer utover høsten 2012. Materialet var også en del av grunnlaget til deltagerne i designkonkurransen for ny hverdagsscene og møblering på Torvet.

Les rapporten: Torvet skal landes

Les rapporten: Fra medvirkning til (re)design