Logo Torget

Program for medvirkning

02.04.2012

I tillegg til de interaktive nettsidene vil det bli arrangert folkemøter og åpne kontordager som er enda bedre egnet for direkte dialog omkring idéer for Torvet.

Program og opplegg for dette er under utarbeidelse. I tillegg til annonsering i lokale media vil bli programmet bli lagt ut på våre nettsider.

I mellomtida oppfordres alle til å benytte mulighetene nettsidene gir til kommentarer og dialog.