Logo Torget

Gi oss ditt innspill til planen for Torvet !

09.04.2012

Her kan du lese om og gi oss ditt innspill til  hovedgrepet for skisseprosjektet for Torvet eller ett av planens mange tema.

Nederst på alle temasider finner du kommentarfelt hvor du i tillegg til å legge inn tekst også kan laste opp bilder til innspillet ditt; for eksempel benker du synes er fine, noe unger kan leke med, en magisk scene eller rett og slett tegninger eller bilder av ditt drømmetorg!

Vi leser alt som kommer og svarer på spørsmål så raskt vi kan. Vi vil vurdere alle idéer og muligheter, ta vare på og oppsummere det dere sender oss før planen legges fram for byens politikere for beslutning. Parallellt med denne innspillsmuligheten på nettsidene vil det bli arrangert møter, åpne kontordager osv. som gir bedre mulighet for direkte dialog om planen. Program for denne delen av prosessen kommer i løpet av kort tid og vil blant annet presenteres her på nettsidene.

For at ditt innspill skal bli med i denne runden må du gi oss det du har senest 31. mai 2012.