Logo Torget

Behov for å endre planene

17.08.2011

Formannskapet orienteres om behovet for å endre planene for Torvet 17. august 2011.

Konseptarbeidet våren 2011 viser at det er nødvendig med store endringer i planene for at Torvet skal kunne fylle funksjonene som er ønsket for byens storstue. Analyser og syntese viser at premissene er endret siden arkitektkonkurransen 7 år tidligere. Gehl Architects som har vært fasilitatorer for prosessen, anbefaler at Trondheim kommune selv tar ansvaret for  nytt utformingskonsept for Torvet. Det etableres ei prosjektgruppe som starter planarbeidet. Arbeidet skjer i kommunens regi og i samarbeid og dialog med flere fagmiljø og gårdeierne rundt Torvet.

Formannskapet får rapporten fra konseptarbeidet som vedlegg til saken og tar rådmannens orientering om nytt utformingskonspet til etteretning. Det presiseres hvor viktig universell utforming er for Trondheim.

 

Du finner alle dokumenter for denne orienteringen ved å klikke her.